Tîm y Dechnoleg Ddysgu

Rydym yn helpu staff sy'n dymuno defnyddio technoleg ar gyfer addysgu a dysgu.  Mae hynny'n cynnwys rhoi arweiniad a chymorth i greu adnoddau mewn amrywiol fformatau, rhai i'w defnyddio wyneb yn wyneb, eraill at ddefnydd ar-lein neu o bell. Rydym yn cynnal gweithdai i'r staff weld sut mae gwahanol offer a chysyniadau'n gweithio a byddwn yn gweithio gydag unigolion neu ysgolion i alluogi'r staff i ennill hyder wrth ddefnyddio'r dechnoleg. Mae llawer o'n gwaith ni'n ymwneud â chefnogi Blackboard, y system ddysgu ar-lein, integreiddio gwahanol adnoddau, e.e. Panopto a Turnitin, a datrys problemau.

Canolfan Adnoddau'r Dechnoleg Ddysgu - Help, Cyngor, Hyfforddiant, Cefnogaeth ... 

Dolenni ychwanegol diweddar:

 • Recordiad o Webinar E-ddysgu – 21 Tachwedd 2018
  • “Using Flashcard to Encourage Student Learning” – Dr Basil Wold & Dr Ruth Wonfor (Prifysgol Aberystwyth)
  • “Distance learning to promote best practices and behaviours in infection prevention: the potential of the MOOC – using Blackboard ULTRA” – Dr Lynne Williams (Prifysgol Bangor)
 • Recordiad o Webinar E-ddysgu - 23 Tachwedd 2016
  • “Module Evaluation using QR codes and Online Surveying: Trialling, Transitioning and Tracking Student Perspectives” - Andrew Davies and Laura Mc Sweeney (Prifysgol Aberystwyth)
  • “Clickers and their role in formative feedback” - Dr Dylan Wyn Jones (Prifysgol Bangor)
 • Reading list linking to Blackboard