Tîm y Dechnoleg Ddysgu

Rydym yn helpu staff sy'n dymuno defnyddio technoleg ar gyfer addysgu a dysgu.  Mae hynny'n cynnwys rhoi arweiniad a chymorth i greu adnoddau mewn amrywiol fformatau, rhai i'w defnyddio wyneb yn wyneb, eraill at ddefnydd ar-lein neu o bell. Rydym yn cynnal gweithdai i'r staff weld sut mae gwahanol offer a chysyniadau'n gweithio a byddwn yn gweithio gydag unigolion neu ysgolion i alluogi'r staff i ennill hyder wrth ddefnyddio'r dechnoleg. Mae llawer o'n gwaith ni'n ymwneud â chefnogi Blackboard, y system ddysgu ar-lein, integreiddio gwahanol adnoddau, e.e. Panopto a Turnitin, a datrys problemau.

Canolfan Adnoddau'r Dechnoleg Ddysgu - Help, Cyngor, Hyfforddiant, Cefnogaeth ... 

Webinarau E-ddysgu wedi’i recordio