Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Ebost a Chalendr Outlook

Ebost

Bydd pawb sydd â chyfrif TG yn y brifysgol yn cael cyfrif e-bost personol yn awtomatig a bydd ganddynt gyfeiriad e-bost safonol ar y ffurf ganlynol:

MYFYRWYR: abc123@bangor.ac.uk

STAFF: abc123@bangor.ac.uk (bydd staff hefyd yn derbyn cyfeiriad e-bost seiliedig ar eu henw lle bo'n bosib e.e.  rhian.morus@bangor.ac.uk)

Microsoft Outlook ar Fwrdd Gwaith Staff

Mae Microsoft Outlook wedi ei osod eisoes ar eich cyfrifiadur personol yn y swyddfa neu ar unrhyw liniadur sy'n eiddo i'r brifysgol a gwelir yr eicon ar eich bwrdd gwaith. Mae gan y fersiwn hwn o Outlook fwy o nodweddion na'r fersiwn OWA ar y we.

 

Calendr

Gellwch roi trefn ar eich amserlen, cynllunio eich dyddiadur yn hawdd a threfnu cyfarfodydd ac archebu ystafelloedd. Ewch â'ch calendr gyda chi - mae Office365 yn gallu cysylltu â'r rhan fwyaf o ddyfeisiadau symudol felly ni fyddwch fyth eto'n ansicr o leoliad cyfarfod neu ble rydych i fod i fynd nesaf.