Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Sut mae dechrau Copïo

Sut i lungopïo

  • Dangosir canllaw cymorth cyflym wrth ochr pob peiriant argraffu.
  • Dangoswch eich cerdyn i'r teclyn darllen neu teipiwch eich manylion mewngofnodi ar unrhyw beiriant argraffu Sharp
  • Dewiswch naill ai Enable Device Black/White neu Enable Device Colour
  • Gellwch osod y ddogfen wreiddiol naill ai ar y plât gwydr yn y safle cywir neu yn y porthydd (feeder) ar y top.
  • Dewiswch eich gosodiadau.
  • Cliciwch ar y botwm Start.

Peidiwch ag anghofio allgofnodi!

Cyfeiriwch at y Cyfeirlyfr i gael rhagor o wybodaeth a nodweddion uwch.