Sut i gael cymorth TG

Dylech gysylltu â’r Ganolfan Cefnogaeth TG gydag unrhyw gwestiynau’n ymwneud â TG.

Mae’r Ganolfan Cefnogaeth ar agor rhwng 08.30 a 17.30 o ddydd Llun i ddydd Gwener ac eithrio gwyliau safonol y Coleg rhwng y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd ac yn ystod Y Pasg.

Cysylltu â ni...

Os nad ydych yn siŵr...

Os nad ydych yn siŵr beth yw eich problem, na sut i’w disgrifio, cysylltwch â ni. Rydym yma i’ch helpu!

Beth fydd yn digwydd?

Unwaith y byddwch wedi cysylltu â’r Ddesg Gymorth, bydd un o’n staff y Ganolfan Cefnogaeth TG yn ceisio gweld beth yw natur y broblem a’i datrys gyda chi.

Os yw’r broblem sydd gennych yn golygu bod angen ymchwilio ymhellach neu fod angen ymweliad gan un o’r Tîm Cefnogi TG, yna byddwn yn cymryd eich manylion ac yn cysylltu â chi i drefnu amser cyfleus i’n staff ddod i gyfarfod â chi ac ymchwilio ymhellach i’ch cais am gefnogaeth yn y gobaith y gellir datrys y broblem.

Gan amlaf pan fydd cais am gymorth yn cael ei greu trwy alwad ffôn neu e-bost, bydd yn cael ei gofnodi yn y system Desg Gymorth sy’n cael ei defnyddio i fonitro ceisiadau am gefnogaeth. Unwaith y byddwn wedi datrys eich cais am gefnogaeth, anfonir e-bost atoch sy’n cynnig yr opsiwn i chi roi adborth a nodi pa mor fodlon oeddech chi gyda’n gwasanaeth. Rydym yn gwerthfawrogi’ch ymatebion i’r negeseuon e-bost hyn, ac rydym yn defnyddio’r data a gasglwn i wella’r gwasanaeth yr ydym yn ei ddarparu.