Help a Chymorth

Un o'n swyddogaethau allweddol yw cefnogi staff a myfyrwyr wrth ddefnyddio TG i gefnogi eu dysgu, addysgu, ymchwil a gweithgareddau eraill.

Os oes gennych chi broblem gydag unrhyw agwedd o'ch darpariaeth TG, ac angen help arbenigol i'w datrys, cysylltwch drwy un o’r ffyrdd isod;

Os nad ydych yn siŵr...

Os nad ydych yn siŵr beth yw'r broblem, neu'ch bod yn ansicr sut i ddisgrifio'r broblem, da chi cysylltwch â ni. Rydyn ni yma i'ch helpu.

Beth yw'r drefn?

Ar ôl i chi gysylltu â'r Ddesg Gymorth, bydd aelod o staff y Ganolfan Cefnogi TG yn ceisio darganfod natur y broblem ac yn ceisio’i datrys tra rydych ar y ffôn.

Os oes angen ymchwilio ymhellach i’r broblem, neu fod angen i un o dîm y Ganolfan Cefnogi TG ymweld â chi yn eich swyddfa, byddwn yn cymryd eich manylion ac yn cysylltu â chi i drefnu amser sy’n gyfleus i un o'n staff ddod i edrych ar eich cyfrifiadur er mwyn ceisio datrys y broblem.

Fel rheol mae mwyafrif o'r ceisiadau cefnogi, sy'n cael eu cynhyrchu gan alwad neu e-bost, yn cael eu recordio yn system y Ddesg Gymorth sy'n cael ei defnyddio i fonitro ac asesu'r ceisiadau. Pan fo'r cais wedi'i ddatrys, byddwch yn derbyn e-bost sy'n rhoi cynnig i chi adael adborth ar eich bodlonrwydd gyda'r gwasanaeth rydyn ni’n ei gynnig. Rydyn ni'n gwerthfawrogi’ch ymateb i'r e-byst yma ac rydym yn casglu'r data a'u defnyddio i wella'r gwasanaeth rydym yn ei gynnig.