Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Gwasanaethau Technoleg Gwybodaeth ym Mhrifysgol Bangor

Statws Systemau

Statws Systemau Gwasanaethau TG

Office 365
Ebost a Chalendr

 • System E-bost a Chalendr y Brifysgol
 • OneDrive
 • Teams
 • Rhestrau Dosbarthu eBost Staff

Argraffu / Llungopio a Sganio

 • Argraffwyr ar y Rhwydwaith
 • Argraffu Di-wifr & Symudol
 • Prynu Credydau Argraffu
 • Argraffu a Rhwymo Traethodau Ymchwil

Gweithio o gartref ac i ffwrdd o’r campws

Mynediad at wasanaethau’r Brifysgol i ffwrdd o’r campws

Meddalwedd

 • Lawrlwytho Microsoft Office am ddim
 • Lawrlwytho SPSS
 • Meddalwedd drwyddedig sydd ar gael i staff

Di-Wifr

 • Rhyngrwyd di-wifr diogel drwy Eduroam
 • Gwasanaeth di-wifr i ymwelwyr

Storio ffeiliau a chopiau wrth gefn

 • OneDrive [Office 365]
 • Ffeiliau personol – Gyriant M
 • Ffeiliau adrannol – Gyriant U
 • Ffeiliau Ymchwil

FyMangor

 • Porth Myfyrwyr a Staff / Mewnrwyd
 • Mynediad at wasanaethau ar-lein

Offer TG

 • Prynu cyfrifiaduron, Tabledau ac offer ychwanegol
 • Cefnodaeth & Chynnal
 • Gwasanaeth Benthyg Gliniadur
 • Gwaredu Offer TG

Gofodau Dysgu ac Addysgu

 • Lleoliad Ystafelloedd Cyfrifiaduron a Gofodau Dysgu
 • Meddalwedd sydd ar gael
 • Sut i archebu ystafell
 • Bas Data Ystafelloedd Dysgu

Diogelwch TG

 • Emgryptio Gliniaduron a Dyfeisiadau staff Prifysgol Bangor
 • Meddalwedd Gwrth-firws
 • Cadw’n ddiogel ar-lein

Ffonau

 • Ffonau Swyddfa
 • Ffonau Symudol ar gyfer Staff

Technoleg Dysgu

 • Recordio Darlithoedd
 • E-farcio, asesiadau ac adborth
 • Blackboard VLE
 • Turnitin

Fideo-gynadledda a Chyfarfodydd Ar-lein

 • Skype ar gyfer Busnes
 • Archebu Ystafell Fideo-gynadledda

Systemau Busnes i Staff - Log in

 • U4BW (Agresso yn flaenorol)
 • TalentLink
 • BI

Gwasanaethau Technegol TG / Ceisiadau Project

 • Ceisiadau datblygu gwefan
 • Gweinyddwyr a Rhwydweithiau

Cefnogaeth Ymchwil & Rheolaeth Data

 • Storio Data
 • Cyfrifiadura Perfformiad Uchel (HPC)
 • Datblygu Gwefan

Hyfforddiant Sgiliau TG ar gyfer Staff

 • Hyfforddiant Sgiliau Microsoft Office

Gwneud cais am gymorth TG

 • Sut i gysylltu
 • Oriau agor y Ganolfan Gymorth TG