Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Hygyrchedd ac E-Ddysgu

Ar y cyd â'r Gwasanaethau Anabledd mae'r tîm Technoleg Dysgu wedi creu'r bwletin newyddion canlynol ynglŷn â'r newidiadau diweddar yn y gyfraith a sut maent yn effeithio ar ofynion deunyddiau addysgu. Crëwyd y bwletin gan ddefnyddio Microsoft Sway.

Golwg ar Ddysgu Cynhwysol - Creu deunyddiau e-ddysgu hygyrch

Erbyn hyn, ceir deddfau ynglŷn â hygyrchedd deunydd ar-lein ym maes addysg uwch. Bellach mae'n ofynnol i ddarlithwyr sicrhau bod eu deunyddiau dysgu ar-lein yn hygyrch o'r cychwyn cyntaf. M…
Go to this Sway

Ar gael hefyd ar ffurf Word Creu deunyddiau e-ddysgu hygyrch.docx

Adnoddau Ychwanegol :