Turnitin

Gwasanaeth ar-lein a ddefnyddir i gyflwyno aseiniadau ac i ddarparu adborth yw TurnitinUK. Ym Mangor, mae Turnitin wedi’i integreiddio â Blackboard ac mae aseiniadau’n cael eu creu, eu cyflwyno a’u marcio drwy ryngwyneb Blackboard.

Mae’r gwasanaeth wedi’i rannu’n dair adran :

  1. ‘Orginality Check’ sy’n cael ei ddefnyddio i wirio am lên-ladrad
  2. ‘Grademark’ ar gyfer marcio a rhoi adborth ar-lein
  3. ‘Peermark’ sy’n caniatáu i’r hyfforddwr ddosbarthu’r papurau ar gyfer eu adolygu gan gyfoedion

Taflenni Cymorth a Chanllawiau

Feedback Studio – Gwasanaeth Newydd

Nodwch os gwelwch yn dda fod offer newydd o’r enw ‘Feedback Studio’ yn disodli’r offer marcio ar-lein a’r adroddiad gwreiddioldeb ar 5 Mehefin 2017. Mae’r offer newydd yn cyfuno’r ddau i greu un set o nodweddion. Bydd yr holl nodweddion oedd yn bodoli cynt i roi adborth ac i wirio llên-ladrad yn parhau ond bellach yn cael eu galw’n ‘Adborth Hyfforddwr’ (Instructor Feedback) a ‘Tebygrwydd’ (Similarity).

Nid yw ‘Turnitin Feedback Studio’ yn amharu dim ar y modd y mae Turnitin yn integreiddio â Blackboard – nid oes angen newid dim ar y dull o greu aseiniadau Turnitin, na’r dull y mae myfyrwyr yn cyflwyno eu gwaith neu’n dod o hyd i’w hadborth.

Bydd y rhyngwyneb newydd ‘Feedback Studio’ i’w weld yn ddiofyn i staff a myfyrwyr o’r 5 Mehefin 2017. Fodd bynnag, bydd opsiwn ar gael i bawb i newid yn ôl i’r fersiwn blaenorol hyd at 1 Awst 2017.

Adnoddau perthnasol: