Rheoli eich gyriannau M: ac U:

Gwirio cwota eich Gyriant M:

De-gliciwch ar yr eicon Windows ar eich Bar Tasgau (yn y gwaelod ar y chwith), cliciwch ar File Explorer

De-gliciwch ar y cyswllt Gyriant M: a dewiswch Properties

Bydd y blwch deialog yn dangos faint o le sydd gennych ynghyd â’r lle a 'ddefnyddiwyd' a’r lle 'rhydd' sydd ar gael.

Tacluswch y ffeiliau yn eich mannau storio i leihau'r Defnydd Cwota

Bydd chwynnu eich gyriant M (ac unrhyw rannau o’r gyriant U yr ydych yn gyfrifol amdanynt) o bryd i’w gilydd yn helpu i sicrhau bod adnoddau'n cael eu defnyddio'n ddarbodus, gan ganiatáu i’r Gwasanaethau TG allu cynllunio gofynion storio a gofynion wrth gefn yn well, gan atal gwario’n ddiangen ar gynyddu lle.

Cyfrifiadur Windows

 • Gwiriwch am ffeiliau mawr - Yn 'File Explorer', dwbl gliciwch y gyriant yr hoffech ei wirio (M / U), rhowch Size:gigantic fel y term chwilio. Bydd hyn yn chwilio am unrhyw ffeiliau dros 100Mb.  (Mae dewisiadau amgen yn cynnwys size:>1Gb, size:large) Os oes copïau dyblyg o'r ffeiliau hyn, neu os nad oes eu hangen mwyach, dilëwch nhw.
 • Gwiriwch am ffeiliau nad ydynt wedi'u haddasu am gyfnod hir. Yn File Explorer chwiliwch gyda'r meini prawf "datemodified: <1/1/2010"
 • Edrychwch ar faint ffolder pob ffolder lefel uchaf, bydd hyn yn eich galluogi i adnabod yn hawdd ble mae'r rhan fwyaf o'ch lle storio yn cael ei ddefnyddio.
 • Gwiriwch faint eich 'biniau ailgylchu' (M: \ Windows_Data \ Desktop / M: \ Windows_Data \ My Documents).  Os yw'r rhain yn fwy nag ychydig o Mb gellir eu dileu.
 • Ffeiliau sydd heb eu golygu ers sawl blwyddyn, mae'n ddigon cyffredin bod wedi 'anghofio' am ffeiliau sydd wedi'u storio ac nad oes eu hangen mwyach.
 • Edrychwch yn y ffolder Lawrlwytho - M: \\ Windows_Data \\ Downloads a M: \\ My Documents \\ Downloads.  Dylid cadw unrhyw beth sydd ei angen y tu allan i'r ffolder hwn.  Dylid dileu unrhyw beth nad oes mo’i angen mwyach.
 • My Pictures – a yw popeth sydd wedi'i storio yno’n gysylltiedig â Phrifysgol Bangor, os nad ydyw, dilëwch

Cyfrifiadur Mac

 • Gwiriwch am ffeiliau mawr - Agorwch eich gyriant M o'r eicon yn y doc, Cmd F i agor y ffenestr chwilio, Dewiswch 'arall', Priodwedd = Maint Ffeil, Mwy na 100Mb
 • Gwiriwch fod pob ffeil yn gysylltiedig â Phrifysgol Bangor, os nad ydynt, a fyddech cystal â’u dileu.

Adfer ffeiliau sydd wedi eu dileu neu drosysgrifo

Sut ydw i'n adfer ffeil sydd wedi’i dileu?

I adfer ffeil llygredig neu ffeil sydd wedi’i dileu ar M: neu U: edrychwch gyntaf ar y tab fersiynau blaenorol. I wneud hyn:

 • Agorwch My Computer (Start -> My Computer) ac ewch i'r ffeil neu leoliad y ffolder
 • De-gliciwch a dewiswch Properties.
 • Cliciwch ar y tab Previous Versions 
 • Dewiswch ddyddiad ac amser o’r hyn i'w hadfer.
 • Cliciwch ar Open i weld y copi wrth gefn
 • Ewch i'r ffeil / ffolder yr hoffech ei hadfer
 • Nawr agorwch ffenestr File Explorer arall
 • Ewch i'r cyrchfan yr hoffech chi adfer y ffeil(iau) iddi
 • Llusgwch y ffeil / ffolder o'r ffenestr Backup  (bydd y dyddiad wrth gefn ynghlwm wrth y teitl ar frig y ffenestr hon) i'r ffolder cyrchfan a leolir yn y ffenestr arall.

Os na ellwch ddod o hyd i fersiwn flaenorol ar gyfer y dyddiad sydd ei angen arnoch, anfonwch e-bost at helpdesk@bangor.ac.uk gyda'r lleoliad, enw'r ffolder, enw'r ffeil a'r dyddiad yr hoffech i'r ffeil gael ei hadfer ohono. Fel rheol, gellir adfer ffeil o fewn yr un diwrnod.