E-bost, Calendr, Skype for Business a OneDrive

Mae Office 365 yn cynnig cyfres o raglenni newydd integredig y gall staff a myfyrwyr eu defnyddio i weithio, astudio a chydweithio’n fwy effeithiol, er mwyn gwella profiad pawb. Mae Office365 yn gweithio’n dda ar ddyfeisiau symudol, ac mae’n cynnig e-bost a chalendr yn Gymraeg ac yn Saesneg.