Office 365 @ Prifysgol Bangor


Beth Yw Office 365

Dod i adnabod Office 365 a beth fydd y newidiadau yn ei olygu i chi

Sut ydw i'n cael mynediad e-bost?

Sut a ble ydw i'n cael mynediad fy Office 365 e-bost?

Cwotâu a Pholisïau

Cwota e-bost, terfyn ymlyniad a gwybodaeth arall.

Be dwi neud?

Beth i'w ddisgwyl ar ôl mudo a'r camau y mae angen i chi eu cymryd.

Gweithio o Adref

Sut i Defnyddio Office365 tu allan ir Brifysgol

FAQ

Cwestiynau mudo a materion cyffredin a allai godi. (Saesneg yn unig)

Gosodiadau Dyfeisiau Symudol

Gosodiadau Office365 i ddyfeisiau symudol.


I wneud llawn defnydd o Office365 rydym yn gofyn i chi defnyddio Internet Explorer. Ar pob cyfrifiadur Prifysgol rydym wedi gosod Internet Explorer fel y rhaglen diofyn. Os rydych yn defnyddio Apple Macs yna defnyddiwch Safari.