Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

OneDrive for Business

Creu, Cadw, Golygu a Rhannu Ffeiliau ar-lein

Gyda OneDrive for Business mae'r holl ddogfennau a gadwyd gennych o fewn cyrraedd o unrhyw gyfrifiadur sydd â chysylltiad Rhyngrwyd. Gellwch gydweithio, rhannu ffeiliau'n gyflym ac yn rhwydd gyda phobl eraill ym Mhrifysgol Bangor a'r tu allan.

Y ffordd hawsaf o fynd at OneDrive yw trwy mail.bangor.ac.uk a defnyddio'r 'Waffle' /lansiwr Ap yn y gornel chwith uchaf.

Mae OneDrive for Business yn un o nodweddion ychwanegol Office365 (ein system ebost a chalendr gyfredol sydd yn y "cwmwl"). Mae'n darparu lle yn y cwmwl lle gellwch gadw eich ffeiliau a mynd atynt o unrhyw le gyda phorwr. Gallwch ddiweddaru a rhannu eich ffeiliau o unrhyw ddyfais gyda OneDrive for Business. Gallwch hyd yn oed weithio ar ddogfennau Office gydag eraill ar yr un pryd.

Bydd hyn yn cynnig  1Tb o gapasiti i gadw ffeiliau (sy'n cyfateb i dros 200 o DVDs) gyda'r gallu i gadw ffeiliau unigol hyd at 10Gb o ran maint.

Sylwch: Ni ddylech gymysgu rhwng OneDrive for Business ac unrhyw gyfrif OneDrive personol a all fod gennych, bydd hwnnw'n aros ar wahân.

RHAGOR O WYBODAETH AM ONEDRIVE