System Ffôn

Mae system ffôn y Brifysgol yn cael ei chynnal dros y rhwydwaith data, a elwir yn aml yn IP Telephony neu VoIP. Mae'r system newydd yn darparu llawer o nodweddion newydd, gan gynnwys negeseuon llais (voicemail), ac mae'n cynnig dull mwy datblygedig o deleffoni.

Mae'r ffôn, sy'n debyg i gyfrifiadur, yn cysylltu â soced data ar y wal trwy gebl. Nid oes gan y ffôn ei ffynhonnell bŵer ei hun ond yn hytrach mae'n cael digon o switsh y rhwydwaith i weithio.

Yn wahanol i ffonau analog traddodiadol lle mae'r rhif estyniad yn cael ei bennu i'r pwynt ffôn (tebyg i soced BT yn eich cartref) gyda IP Telephony, caiff rhif yr estyniad ei bennu i'r ffôn ei hun.

Felly, yn union fel eich cyfrifiadur, gallwch fynd â'ch ffôn gyda chi os ydych chi'n symud swyddfa neu adeilad, ac felly bydd eich rhif estyniad yn dilyn.

Mae gan yr holl ffonau IP y botymau swyddogaeth sefydlog canlynol:
Label botwm Swyddogaeth
Botymau saethau i fyny ac i lawr ar gyfer addasu’r sain neu sgrolio drwy restrau
Botwm seinydd  ar gyfer gwneud galwadau heb ddwylo
Botwm mud, i ddiffodd y microffon
Botwm glas i gael gweld dewislen y ffôn
Botwm canslo (croes o fewn cylch) i symud i fyny lefel yn y ddewislen, neu ganslo’r gweithrediad cyfredol
Botwm ail-ddeialu (y rhifau 123 a saeth crwm) i ail-ddeialu’r rhif allanol mwyaf diweddar
Botwm "Dal" coch i gadw’r galwr presennol i ddisgwyl
Trosglwyddo galwad neu fotwm galwad cynhadledd (saeth crwm a phen)
Botwm neges llais (amlen yn hedfan), sy’n fflachio pan fydd gennych neges llais newydd (mae’r golau ar frig y ffôn yn fflachio hefyd)

Mae'r botymau yn rhan ganolog, llwyd eich ffôn yn fotymau y gellir eu rhaglennu (o'r enw "Personal Keys" yn nogfennaeth Mitel). Bydd rhai ohonynt wedi'u diffinio'n benodol â rhai nodweddion (e.e. ‘Call History’), neu gyda'r rhifau estyniad eraill yn eich grŵp galwyr. Byddwch yn gallu rhaglennu'r botymau personol sydd heb eu defnyddio gyda swyddogaethau defnyddiol megis rhifau deialu cyflym.

Negeseuon Llais (Voicemail)

Nid yw negeseuon llais wedi’u galluogi’n ddiofyn ar eich ffôn IP newydd, ond gallwch ofyn am y gwasanaeth hwn.

Ar ôl i chi ofyn am negeseuon llais, byddwch yn gallu ei alluogi trwy ddeialu 8899 ar eich ffôn (y gwasanaeth llais) ac yn dilyn y tiwtorial wedi’i recordio. Eich cyfrinair cychwynnol fydd eich rhif estyniad.

Os byddwch yn derbyn negeseuon llais, bydd y botwm llais a'r golau dangosydd ar frig y ffôn yn fflachio. I wrando ar eich neges, codwch y set law a phwyswch y botwm ‘voicemail’ sy’n fflachio. Dilynwch y cyfarwyddiadau a roddir gan y ffôn. Gallwch hefyd ffonio 8899 unrhyw adeg i wrando ar eich holl negeseuon llais mor aml ag y dymunwch.

Mae rhagor o nodweddion ‘Voicemail’ i’w cael yn y Canllaw Defnyddwyr Ffôn isod:

Quick Guide for the Mitel 5212/5224 IP Phones

User Guide for the Mitel 5212/5224 IP Phones