Polisïau sy'n Ymwneud â Thechnoleg Gwybodaeth

Pan fyddwch yn mewngofnodi i rwydwaith Prifysgol Bangor naill ar y campws neu drwy ddefnyddio ResNet neu gyswllt di-wifr rydych yn cytuno i gydymffurfio â'r dogfennau canlynol sy'n sôn am beth sy'n ddefnydd derbyniol o'r cyfleusterau sy'n cael eu darparu.