Uned Argraffu a Rhwymo

Lle rydym ni?

Adeilad Nantlle
Safle’r Normal
Ffordd Caergybi
Bangor

Gwelwch ar map y Campws

Oriau agor

Dydd Llun tan ddydd Gwener, 08:45–17:00

Sylwer: Rydym yn cau yn ystod y cyfnodau pan mae’r Brifysgol yn cau dros y Pasg, y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd.

Ein manylion cyswllt

Argraffu a chopïo

Ffôn: 01248 383997
E-bost: argraffu@bangor.ac.uk

Rhwymo

Ffôn: 01248 382969
E-bost: rhwymo@bangor.ac.uk

Argraffu posteri

Ffôn: 01248 383997
E-bost: poster@bangor.ac.uk