Argraffu, Copio a Sganio

Mae gan y brifysgol wasanaeth 'argraffu, copïo a sganio rheoledig' cynaliadwy sy'n defnyddio nifer fawr o beiriannau amlddefnydd Sharp sy'n argraffu/copïo a sganio mewn du a gwyn a lliw llawn, ac yn caniatáu i bawb (myfyrwyr a staff) rannu'r holl beiriannau argraffu ar y rhwydwaith.

Argraffu

Copïo a Sganio

Costau a Chredydau

Mae'r holl waith argraffu ar system lle telir ymlaen llaw am Gredydau Argraffu  ac mae'n costio ychydig o geiniogau fesul dalen.  Rheolwch eich credydau argraffu - prynwch nhw ar-lein a gwiriwch faint sydd yn eich cyfrif. Gall staff achlysurol brynu credydau argraffu ar-lein hefyd.

Gwasanaethau Eraill