Argraffu o ddyfais symudol neu liniadur

Argraffu i unrhyw un  beiriannau argraffu Sharp y brifysgol o'ch dyfais symudol gan ddefnyddio Everyone Print

Gellwch anfon dogfennau at beiriannau argraffu'r brifysgol pan fydd yn gyfleus i chi a chasglu'r tudalennau wedi eu hargraffu hyd at 12 awr ar ôl eu huwchlwytho/eu hanfon i Everyone Print.

Gosod yr Ap Everyone Print ar eich dyfais symudol:

Lawrlwythwch yr Ap Everyone Print o’ch siop Apiau ac ychwanegwch y gosodiadau canlynol:

  • Host: eprint.bangor.ac.uk:9444
  • Pwyswch Test Connection, ac os yw'n dweud OK, pwyswch Save.
  • Ewch i'r tab Account, a theipiwch eich enw defnyddiwr a’ch cyfrinair Prifysgol Bangor yna pwyswch Login.

I argraffu:

  • Ewch i'r rhaglen yr hoffech argraffu ohoni
  • Dewiswch "Open with" ar yr eitem rydych eisiau ei hargraffu a dewiswch yr ap Everyone Print.
  • PWYSIG: Y gosodiad diofyn yw lliw - newidiwch “Force black/white" i “ON” ar gyfer du a gwyn.
  • Caiff eich dogfen ei hanfon i'r peiriannau argraffu Sharp, a gellwch ei hargraffu trwy gyflwyno eich cerdyn neu eich rhif defnyddiwr ac'h cyfrinair.