Argraffu o'ch cyfrifiadur eich hun

Mae'n bosib gwneud llawer o'r tasgau yr ydych yn eu gwneud yn y brifysgol o gartref neu oddi ar y campws.

Argraffu i unrhyw un  o beiriannau argraffu Sharp y Brifysgol gan ddefnyddio Everyone Print

  • Ewch i http://eprint.bangor.ac.uk/
  • Mewngofnodwch gan ddefnyddio eich enw defnyddiwr a’ch cyfrinair Prifysgol Bangor.
  • Yna cewch y dewis 'Upload Document to Print'. Cliciwch ar Browse....a dewiswch ffeil (nodwch y rhestr o'r mathau o ffeil a gefnogir).
  • Ar ôl i chi ddewis y ffeil cliciwch ar 'Next'.
  • Y modd diofyn yw Du a Gwyn ac argraffu ar y ddwy ochr. Bydd yn rhaid i chi dicio'r blwch Advanced Options os ydych chi am newid i liw neu argraffu ar un ochr yn unig.
  • Caiff y dasg ei phrosesu yn awr. Bydd angen i chi aros i hyn orffen cyn y gellwch anfon y ddogfen i'w hargraffu.
  • Unwaith bydd y ddogfen wedi ei phrosesu gellwch ddewis peiriant argraffu, Dim ond un sydd gennym ar hyn o bryd a'i enw yw 'Sharp Web Print'

Cyfeiriwch at y Cyfeirlyfr i gael rhagor o wybodaeth a nodweddion uwch