Argraffu a rhwymo traethodau hir

Defnyddiwch y ffurflen isod i lwytho i fyny’r fersiwn PDF yn unig o’ch dogfen a dywedwch wrthym sut ydych eisiau iddi gael ei hargraffu a’i rhwymo. Ar ôl i’ch dogfen gael ei hargraffu byddwch yn cael gwybod y gost ynghyd â’r manylion talu. Sylwer bydd pob traethawd hir mewn clawr meddal yn cael ei argraffu ar bapur 80gsm a thraethodau hir mewn clawr caled yn cael eu hargraffu ar bapur 100gsm.

Gwybodaeth dewisol

Dull o gasglu
Sylwer: dim ond PDFs y byddwn yn eu derbyn ar gyfer argraffu.
Fe allwch chi lwytho sawl PDF ar ffurf ffeil ZIP, ond bydd tâl ychwanegol am gasglu.
Math o waith

Dewisiadau argraffu

Bydd traethodau clawr meddal a caled sydd yn llai na 100 o dudalennau yn cael eu argraffu un ochr yn unig a rhai sydd dros 230 o dudalennau yn cael eu argraffu dwy-ochr
Dewisiadau lliw

Cofiwch...

Ar gyfer argraffu

  • Os yw’r graffigau/delweddau i gael eu hargraffu’n ddu gwnewch yn siŵr eu bod wedi eu cadw fel ‘greyscale’.
  • Os yw’r tudalennau'n cynnwys unrhyw liw yn cynnwys y testun byddwn yn codi tâl lliw llawn am y dudalen.

Ar gyfer rhwymo

  • Lleiafswm yr ymyl wrth y rhwymiad: 2.5cm
  • Y lleiafswm ar gyfer y tair ochr arall: 1.5cm
  • Os oes gennych dudalennau A3 yng nghanol eich dogfen A4 rhowch wybod i ni yn y blwch Disgrifiad/nodiadau pellach’ ar waelod y ffurflen.