Costau a Chredydau

Prisiau Argraffu /Llungopïo i Fyfyrwyr

Mae'r HOLL waith argraffu ar system lle telir ymlaen llaw am Gredydau Argraffu ac mae'r prisiau fel a ganlyn:

A4 Du a Gwyn - 5c fesul ochr A4
A3 Du a Gwyn - 25c fesul ochr A3
A4 Lliw - 25c fesul ochr A4
A3 Lliw - 50c fesul ochr A3

Y modd safonol yw argraffu ar y ddwy ochr ac mewn du a gwyn.

Mae POB peiriant yn argraffu ac yn llungopio mewn du a gwyn a lliw.

Gellwch sganio yn rhad ac am ddim ond rhaid bod gennych gredydau ar eich cyfrif.

Israddedigion ac Ol-raddedigion Hyfforddedig:

Mae rhai adrannau'n rhoi nifer cyfyngedig o gredydau argraffu i israddedigion ac ôl-raddedigion hyfforddedig.

Mae rhai adrannau'n talu am waith argraffu eu myfyrwyr PhD fel eu staff. Os nad ydych yn sicr yna holwch yn swyddfa eich ysgol/adran.