Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Statws Systemau Gwasanaeth TG

Mae’r tudalen yma yn rhoi trosolwg i chi ar statws prif sustemau’r adran SG drwy gyfrwng goleuadau draffig. Mae gwyrdd yn dangos bod popeth yn iach a coch yn meddwl bod problem ddifrifol ar y gweinyddwyr. Gan fod y Brifysgol wedi ei wasgaru dros y dre mae yna bosibilrwydd bod problem weinyddol neu drydanol dim ond yn effeithio ar ardal benodol. Ond yn amlwg os mae trafferthion yn yr adran SG ei hun, bydd hyn yn effeithio’r sustem i gyd.

Os ydych yn cael anhawster nac ydyw wedi’i nodi isod cysylltwch ar ddesg gymorth

Pŵer

Rhwydwaith (Mewnol)

Gweinyddwr

Porth Bangor

Banner

Blackboard

Rhyngrwyd

E-Bost

Ffon

DesktopAnywhere

WIFI / Eduroam

Agresso

Open Access / Lecture Room PC's

MyBangor

Argraffu

Rhaglenni Myfyrwyr a Dysgu

CalSync / Timetable

Panopto

Meddalwedd

General

Windows Desktop Computers / Macs

Turnitin

Trefniadau Cynnal a Chadw

Mae cynnal a chadw’r rhwydwaith yn cael ei gynnal pob nos Lun am 18.00. Rydym yn anelu at i fod wedi ei orffen erbyn 21.00, ond all gwaith mwy cymhleth cymryd mwy o amser.

Os rydym yn ymwybodol bod ardal benodol yn cael ei effeithio, rydym yn postio’r rhybudd ar fyMangor.

Ond, bydd pob rhan o’r rhwydwaith yn cael ei ystyried i fod o dan “risg” pob nos lun