Meddalwedd

Mae Gwasanaethau TG yn darparu ystod eang o feddalwedd ar gyfer cyfrifiaduron mewn swyddfeydd, ystafelloedd cyfrifiaduron a mannau dysgu agored, gellir gosod rhai o'r rhain ar eich cyfrifiadur eich hun hefyd.

Mae rhai o'r pecynnau meddalwedd ar gyfer staff a myfyrwyr hefyd ar gael i'w lawrlwytho am bris is.

Rydym hefyd yn rheoli cytundebau trwyddedu a phrynu ar gyfer y rhan fwyaf o'r meddalwedd arbenigol a ddefnyddir ar y campws.