Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Mannau Addysgu a Dysgu

Cyfleusterau clywedol neu gyfrifiadur diffygiol?

Os ydych chi'n gweld cyfrifiadur neu ddarn o offer clywedol diffygiol, rhowch wybod i ni amdano fel y gallwn ei drwsio cyn gynted ag y bo modd!

Gwneud cais am Gynhadledd Fideo

Mae'r Brifysgol yn cynnig yr opsiynau canlynol ar gyfer fideo-gynadledda:

  • Prif Ystafelloedd Fideo-gynadledda
  • Ystafelloedd Cynadledda Caniatâd Blaenorol (Adrannol)
  • Fideo-gynadledda Bwrdd Gwaith
  • Addysgu 'wyneb yn wyneb' o bell i grwpiau yn y Brifysgol a’r tu allan
  • Telegynadledda (sain)

Ystafelloedd Technoleg Gynorthwyol

Meddalwedd ac offer cynorthwyol i ddefnyddwyr ag anableddau. Mae gan y brifysgol ddwy Ystafell Technoleg Cynorthwyol (ATRs); un yn Llyfrgell Prif Adeilad y Celfyddydau, ac un yn Llyfrgell Deiniol.