Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Argraffu a Rhwymo Traethodau Ymchwil

Gwasanaeth cyflym ac effeithlon!

Ers 50 o flynyddoedd rydym wedi darparu gwasanaeth cyflym ac effeithlon i holl fyfyrwyr a staff y brifysgol, ac rydym yn gwybod beth yw eich gofynion yn well na neb!

Argraffu A4 – pris fesul dalen

Math o Bapur Un ochr Dwy Ochr
80gsm (Du yn unig)
Safonol i’r rhan fwyaf o dasgau
4c 6c
100gsm (Du yn unig) 5c 7c
80gsm neu 100gsm (Lliw) 35c 50c

Rhwymo traethodau ymchwil – yn syth i’ch adran!

Math o rwymiad Cost
Rhwymiad Meddal £10
Rhwymiad Caled £35

Does dim rhaid i chi godi o’ch sedd hyd yn oed! Gellwch ddefnyddio ein ffurflen archebu i uwchlwytho eich dogfen, dewis eich rhwymiad a rhoi cyfarwyddyd i ni i anfon y gwaith i’r ysgol academaidd lle’r ydych yn astudio. Neu os yw’n well gennych gallwch ddod heibio i’w gasglu, neu gallwn ei anfon i gyfeiriad o’ch dewis.

Rhwymiad caled – am fod eich traethawd ymchwil yn haeddu hynny!

Yn ogystal â’n gwasanaeth rhwymiad meddal rydym hefyd yn cynnig gwasanaeth 5 diwrnod (yn dibynnu ar y llwyth gwaith) - a chludo’r gwaith i’ch ysgol academaidd.

I holi am rwymiadau arbenigol cysylltwch â: binding@bangor.ac.uk neu ffoniwch 01248 382969