Fideo Gynadledda

Mae fideo gynadledda yn galluogi cyfathrebu a chydweithio gyda chyfranogwyr o unrhyw le yn y byd. Mae nifer o fanteision i gyfathrebu fel hyn:

 • Mae’n arbed amser ac arian o ran teithio
 • Gellir cydweithio gyda sefydliadau eraill ar draws y byd
 • Gellir cymryd rhan mewn cyfarfodydd, cyfweliadau, seminarau, addysgu rhithwir
 • Manteision amgylcheddol

Mae’r Brifysgol yn cynnig y dewisiadau canlynol ar gyfer fideo-gynadledda:

 • Prif ystafelloedd fideo gynadledda
 • Ystafelloedd Cynadledda Caniatâd Ymlaen Llaw (Adrannol)
 • Fideo Gynadledda Bwrdd Gwaith
 • Addysgu 'wyneb yn wyneb' o bell i grwpiau y tu mewn i’r brifysgol a’r tu allan
 • Telegynadledda (sain)

Prif Ystafelloedd Fideo Gynadledda:

Ystafelloedd Cynadledda Caniatâd Ymlaen Llaw (Adrannol)

Cyn gwneud cais am fideo-gynhadledd caniatâd ymlaen llaw, bydd arnoch angen archebu ystafell addas – gwelwch y rhestr isod. Ar ôl i chi archebu’r ystafell, gellwch wedyn fynd ymlaen i archebu’r fideo-gynhadledd.
PWYSIG: Cedwir pob archeb ar system academaidd genedlaethol Brydeinig – felly mae arnoch angen archebu pob stiwdio (yn cynnwys y rhai mewn prifysgolion eraill) ar yr un pryd. Darganfyddwch pa stiwdios mewn sefydliadau eraill mae eich partneriaid yno yn dymuno eu defnyddio – efallai y bydd ganddynt hwythau nifer, fel ninnau.

Fideo-Gynadledda Bwrdd Gwaith

Mae cyfranogwyr yn defnyddio ei cyfrifiaduron personol ac mae llawer o’r nodweddion yn debyg i systemau fideo-gynadledda un pwrpas, megis rhannu sgrin bwrdd gwaith, a’r gallu i gysylltu gyda nifer o gyfranogwyr. Mae gan lawer o liniaduron gwe-gamera a microffon integredig sydd eu hangen ar gyfer fideo-gynadledda bwrdd gwaith. Os nad oes gennych y rhain eisoes, gellir eu benthyca gan y Ganolfan Cefnogi TG ar gais.

Rhaglenni Fideo-Gynadledda Bwrdd Gwaith Enghreifftiol -

 • Skype for Business
 • Vscene – gall y rhai sy’n cymryd rhan ymuno gyda chynhadledd Vscene gan ddefnyddio gliniadur, cyfrifiadur bwrdd gwaith neu feddalwedd neu offer fideo-gynadledda safonol. 

Am gyngor ynghylch unrhyw un o’r uchod, cysylltwch â’r Ddesg Gymorth TG.

Cynadledda ar y Ffôn / Telegynadledda

Cynhadledd sain/Telegynadledda gan ddefnyddio set law y ffôn ar eich desg

I ffurfio cynhadledd pan fydd galwad rhwng dau eisoes yn bod, neu i ychwanegu rhywun arall at gynhadledd sy’n bod eisoes:

 • Pwyswch (TRANS/CONF) i gael eicon
 • Deialwch rif yr unigolyn nesaf
 • Arhoswch am ateb
 • Pwyswch (TRANS/CONF) i gael eicon

I adael cynhadledd: z rhowch y set law i lawr neu pwyswch (CANCEL).

Cynhadledd sain/Telegynadledda gan ddefnyddio ffôn cynadledda pwrpasol

Mae’r ffôn cynadledda yn ddelfrydol i wneud galwadau i nifer o bobl ar yr un pryd, ac yn arbennig o ddefnyddiol i rai sy’n gal o’r tu allan i’r Brifysgol neu’n rhyngwladol i ymuno gyda’r alwad.
Gellir archebu ffôn cynadledda naill ai drwy gysylltu gyda’r Ddesg Gymorth TG neu drwy Outlook yn yr un ffordd ag y byddech yn archebu ystafell - chwiliwch am "Conference Phone 8329" i ganfod a oes un ar gael. Bydd arnoch angen trefnu amser i nôl a dychwelyd y set law gyda’r Ganolfan Cefnogi TG yn Adeilad Deiniol - est. 8111