Cysylltu gyda Wi-Fi (Eduroam)

Staff a Myfyrwyr

Mae Wi-fi ar gael ar draws y campws ac ym mhob neuadd breswyl, ac mae’n hawdd iawn cysylltu i ddefnyddio Eduroam.

Cysylltu consolau gemau a dyfeisiau eraill mewn neuaddau preswyl

Dylid cysylltu consolau a dyfeisiau eraill megis ffyn cyfryngau / e-ddarllenwyr i’r rhwydwaith diwifr ResNet.

Bydd angen allwedd arnoch i ymuno â’r rhwydwaith hwn – cliciwch ar y botwm ‘Cysylltu â Resnet’ isod.

Gellir defnyddio allweddi ar hyd at dair dyfais, ac mae angen eu hadnewyddu bob blwyddyn.

Cysylltu eich cyfrifiadur Windows gyda’r rhwydwaith gwifredig mewn neuaddau

I gysylltu eich Windows PC at y rhwydwaith gwifredig yn eich ystafell, bydd angen i chi lawrlwytho a rhedeg yr offeryn perthnasol i’ch fersiwn o Windows.

Argraffu diwifr ar gyfer Staff a Myfyrwyr

Argraffwch i unrhyw un o argraffwyr y Brifysgol yn ddiwifr dros y rhyngrwyd. Y ffordd hawsaf yw cysylltu â Phorth Argraffu’r Brifysgol – Everyone Print (E-print).

Ymweld â Pontio?

Os ydych chi’n ymweld â Pontio, efallai y byddwch am gysylltu â gwasanaeth rhwydwaith ‘Y Cwmwl’.

Defnyddio Eduroam i gysylltu â sefydliadau eraill y DU

Gellwch hefyd gysylltu ag Eduroam mewn sefydliadau eraill ar draws y DU a thramor. Darperir Eduroam yn y DU gan JANET, rhwydwaith cyflym iawn ar gyfer cymuned ymchwil ac addysg y DU – mae gwefan JANET yn darparu rhestr o sefydliadau’r DU sy’n cynnig gwasanaeth eduroam.

Defnyddio Eduroam ledled y byd

Ar ôl cychwyn yn Ewrop, mae eduroam wedi ehangu’n gyflym drwy’r gymuned ymchwil ac addysg, a bellach, mae ar gael mewn 80 o wledydd ar draws y byd.

Wrth ddefnyddio eduroam, rhaid i chi gadw at Bolisïau Defnydd Derbyniol Prifysgol Bangor, JANET a’r safle yr ydych yn ymweld ag ef.