Cysylltu gyda Wi-Fi (Eduroam)

STAFF A MYFYRWYR

Mae Wi-fi ar gael ar draws y campws ac ym mhob neuadd breswyl, ac mae'n hawdd iawn cysylltu i ddefnyddio Eduroam.

Cysylltu consolau gemau a dyfeisiau eraill mewn neuaddau preswyl

Dylid cysylltu consolau a dyfeisiau eraill megis ffyn cyfryngau / e-ddarllenwyr i'r rhwydwaith diwifr ResNet.

Bydd angen allwedd arnoch i ymuno â'r rhwydwaith hwn - cliciwch ar y botwm 'Cysylltu â Resnet' isod.

Gellir defnyddio allweddi ar hyd at dair dyfais, ac mae angen eu hadnewyddu bob blwyddyn.

Cysylltu gyda ResNet

Mae rhyngrwyd gwifredig hefyd ar gael ar gais mewn neuaddau preswyl ar gyfer consolau gemau a dyfeisiau eraill nad ydynt yn gallu cysylltu’n ddiwifr.

Gwneud cais am gyswllt gwifredig ar gyfer consolau gemau a dyfeisiau eraill mewn neuaddau

Cysylltu eich cyfrifiadur Windows gyda’r rhwydwaith gwifredig mewn neuaddau

I gysylltu eich Windows PC at y rhwydwaith gwifredig yn eich ystafell, bydd angen i chi lawrlwytho a rhedeg yr offeryn perthnasol i'ch fersiwn o Windows.

Argraffu diwifr ar gyfer Staff a Myfyrwyr

Argraffwch i unrhyw un o argraffwyr y Brifysgol yn ddiwifr dros y rhyngrwyd. Y ffordd hawsaf yw cysylltu â Phorth Argraffu’r Brifysgol - Everyone Print (E-print).

Cysylltu gwesteion ac ymwelwyr â'r rhwydwaith diwifr

Gall gwesteion sy'n ymweld ar fusnes y Brifysgol ofyn i gyfrif dros dro gael ei sefydlu i ddefnyddio'r rhyngrwyd a'r gwasanaeth diwifr.

Ymweld â Pontio?

Os ydych chi'n ymweld â Pontio, efallai y byddwch am gysylltu â gwasanaeth rhwydwaith 'Y Cwmwl'.

Defnyddio Eduroam i gysylltu â sefydliadau eraill y DU

Gellwch hefyd gysylltu ag Eduroam mewn sefydliadau eraill ar draws y DU a thramor.  Darperir Eduroam yn y DU gan JANET, rhwydwaith cyflym iawn ar gyfer cymuned ymchwil ac addysg y DU - mae gwefan JANET yn darparu rhestr o sefydliadau’r DU sy'n cynnig gwasanaeth eduroam.

Defnyddio Eduroam ledled y byd

Ar ôl cychwyn yn Ewrop, mae eduroam wedi ehangu’n gyflym drwy’r gymuned ymchwil ac addysg, a bellach, mae ar gael mewn 80 o wledydd ar draws y byd.

Wrth ddefnyddio eduroam, rhaid i chi gadw at Bolisïau Defnydd Derbyniol Prifysgol BangorJANET a’r safle yr ydych yn ymweld ag ef.