Mynd at eich ffeiliau a’ch meddalwedd o unrhyw le

Cyn belled â bod gennych fynediad i'r rhyngrwyd a phorwr gwe gallwch fynd at eich ffeiliau o unrhyw le

Many of the tasks you perform while in the university are possible to complete off campus.

Fyfyrwyr....

gellwch fynd at feddalwedd y brifysgol a'ch gyriant M a gweithio fel pe baech yn defnyddio cyfrifiadur mewn labordy cyfrifiaduron neu ofod dysgu agored.

Staff...

gellwch fynd at feddalwedd cyffredinol sydd ar gael i staff, eich Gyriannau M ac U a gweithio fel pe baech yn eistedd wrth eich desg yn y gwaith.

Os oes angen mynd at eich cyfrifiadur yn y swyddfa ac at unrhyw feddalwedd lleol, arbenigol sydd wedi ei osod arno gellwch ofyn am gael mynd at eich Cyfrifiadur Personol yn y Swyddfa.