Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Creative and Critical Writing PhD/MPhil

Rhagarweiniad

Ffeithiau’r cwrs

  • Enw: Creative and Critical Writing
  • Cymhwyster: PhD/MPhil
  • Hyd: PhD: 3 years full-time; 6-8 years part-time
    MPhil: 2 years full-time, 4-5 years part-time

If you take your PhD or MPhil in course in The School of English at Bangor University you will experience:

  • One-to-one teaching and supervision by established writers and academics.
  • The opportunity to develop your own specific interests, working in the genre and style of your choice.
  • The flexibility to study on a full or part-time basis.
  • The opportunity to develop an awareness of your own writing and writing processes through combining creative and critical work, preparing you for a future career in writing or as an academic.

The course provides you with the opportunity to work over an extended period on a collection of short stories, a novel or a collection of poems under the individual supervision of a writer actively publishing in your field. Your creative work will be accompanied by a critical commentary; researching this element will ensure that you are well read in your chosen field and have a good knowledge of current trends in writing. The thesis, comprising both the creative and critical components, is expected to have a word count of about 100,000 words (for prose).

You will be joining a vibrant postgraduate community and a School with significant experience in teaching creative writing at postgraduate level. A number of staff members are published and award-winning authors, and are involved in a variety of editing and judging activities; Zoe Skoulding is editor of Poetry Wales, Ian Gregson is editor of Salt Wales and Kachi Ozumba was a judge for the Commonwealth Short Story competition in 2010 and 2011.

The School benefits from the presence of the poet Professor Carol Rumens as a visiting professor and the frequent visits of honorary professor Philip Pullman, who offers both readings and workshops.

Our students are successful. A number of recent or existing postgraduate students have successfully published collections of poems or short stories that have arisen from their studies here at Bangor. These include John Tanner, Zoe Skoulding, and Nessa O’Mahoney. Others have published stories including Terri Lee Hackman, Zoe Perrenoud, and Lisa Blower (who won the 2009 Guardian Short Story Competition) or individual poems and other forms of writing.

The environment in Bangor couldn’t be better for studying creative writing, situated as it is between the mountains and the sea. It is a place where creativity, is the norm rather than the exception.

Further Details

Rhoddir cynnwys y cwrs ar gyfer arweiniad yn unig a gall newid.

Gofynion Mynediad

A first class or a good second-class degree. In many cases PhD applicants have studied to MA level, though this is not compulsory. Students without an MA are required to follow the research training module offered by the school.

We are able to accept some students on a distance-learning basis, but they should have already acquired the skills taught in the introductory seminars, or should make arrangements to attend equivalent seminars at another institution, at their own expense.

Students whose first language is not English are expected to have achieved an IELTS score of at least 6.5 with no element below 6.0.

Potential students should submit a writing sample of approximately 3,000 words with their application in the case of prose fiction, or a sample of ten poems.

Sut i Ymgeisio

Cyngor ar wneud cais

Mae ceisiadau ar gyfer graddau ymchwil yn wahanol i geisiadau am gyrsiau ôl-radd trwy ddysgu fel gradd Feistr. Er bod y ffurflen gais yr un ffurflen, mae’r ffordd y dylech fynd ati i wneud cais yn gwneud gwahaniaeth.

Gwneud cais ar gyfer PhD/Mphil wedi ei ariannu’n allanol neu gennych chi eich hun

Fel gydag ein holl gyrsiau, gallwch ariannu cwrs PhD/Mphil ym Mangor eich hun, neu efallai fod gennych gymorth ariannol allanol (er enghraifft gan eich cyflogwr neu gan y cynulliad), ac rydym yn croesawu pob cais am wneud hynny. Er hynny, yn hytrach na chwblhau ffurflen gais yn unig, gallwch gymryd camau syml er mwyn gwneud yn siŵr fod eich cais yn sefyll allan ac yn fwy tebygol o fod yn llwyddiannus.

Mae pob myfyriwr PhD/Mphil angen goruchwyliaeth gan o leiaf un aelod o staff y Brifysgol, ac os ydych yn ystyried PhD/Mphil mae gennych eisoes syniad o’r pwnc neu’r maes yr ydym am astudio ynddo. I wneud yn siŵr fod gan y Brifysgol arbenigedd yn y maes er mwyn darparu goruchwyliaeth, edrychwch yn gyntaf ar ein tudalennau staff.

Unwaith yr ydych wedi dod o hyd i aelod o staff sydd yn gwneud gwaith ymchwil yn y maes, gallwch gysylltu â hwy yn uniongyrchol gyda chrynodeb o’ch ymchwil sy’n amlinellu eich cais a gofynnwch a ydynt yn fodlon i oruchwylio eich project. Os yw’r aelod o staff academaidd yn dangos diddordeb, gallwch drafod ymhellach i ddatblygu cynnig ymchwil PhD/Mphil llawn.

Ar yr adeg yma, dylech wneud cais am y rhaglen PhD/Mphil gan ddefnyddio'r ffurflen sydd ar gael yma. Dylech gwblhau’r ffurflen yn llawn gan gynnwys cyfeirnodau academaidd, eich cais ymchwil ac enw’r aelod o staff academaidd sydd am eich goruchwylio.

Ymgeisio am ysgoloriaethau PhD a hysbysebir gan Brifysgol Bangor

Eich cynnig ymchwil

Mae cynnig ymchwil da yn hanfodol os ydych yn ymgeisio am PhD neu MPhil. Dylai’r cynnig gynnwys:

(i) Trosolwg - rhowch fraslun o'r maes pwnc yr ydych am ymchwilio iddo, a rhoddwch wybodaeth am y dadleuon damcaniaethol, polisi ac empirig y byddwch yn ymdrin â hwy.
(ii) Cynllunio – rhaid i chi ddangos eich bod yn ymwybodol o amserlenni ymchwil, a bod gennych gynllun i reoli'ch gwaith. Rhaid i chi ddangos ei bod yn bosib cyflawni'r ymchwil yn yr amser sydd ar gael.
(iii) Cyfeiriadau llenyddol – rhaid i chi ddangos nad yw'ch maes ymchwil arfaethedig wedi'i astudio o'r blaen. Rhowch gyfeiriadau at erthyglau a thestunau llenyddol sy'n berthnasol i'ch maes astudio chi.
(iv) Methodoleg – rhaid i chi ddangos eich bod yn ymwybodol o'r offer methodolegol sydd ar gael, a nodi pa rai fyddai'n addas i'ch ymchwil chi.

Mwy o gyngor am baratoi eich cynnig ymchwil

Ymgeisio am ysgoloriaethau PhD a hysbysebir gan Brifysgol Bangor

Mae cyfleoedd i ennill ysgoloriaethau PhD wedi eu hariannu yn codi yn aml drwy gydol y flwyddyn, ac yn cael ei hysbysebu fel cyfleoedd penodol sydd yn gofyn i chi wneud cais ffurfiol. Mae’r broses gwneud cais ar gyfer ysgoloriaethau PhD wedi eu hariannu yn amrywio o ysgol i ysgol felly mae gofyn i chi edrych ar wefan yr ysgol academaidd briodol a dilyn y cyfarwyddiadau sydd ar gael yno. Os ydych yn ansicr o unrhyw ran o’r broses gneud cais, gallwch gysylltu â’r ysgol academaidd briodol yn uniongyrchol am gyngor neu gallwch e-bostio postgraduatestudy@bangor.ac.uk

Gallwch nawr wneud cais ar-lein ar gyfer holl raglenni ôl-raddedig trwy ddysgu a rhaglenni ymchwil ôl-raddedig y Brifysgol (gan eithrio TAR, Diploma mewn Therapi Galwedigaethol a DClinPsy).

Myfyrwyr Cartref/UE

Gwneud cais ar-lein

Gwneud cais ar-lein

Gyda phwy yr wyf angen cysylltu?

Am wybodaeth bellach neu gyngor am wneud cais, cysylltwch â'r Swyddfa Derbyniadau Ôl-raddedig

E-bost: postgraduate@bangor.ac.uk
Ffôn: (01248) 383717

Myfyrwyr Rhyngwladol

Pryd i wneud cais

Bydd y Brifysgol yn derbyn ceisiadau drwy gydol y flwyddyn ond byddwn yn gyffredinol yn eich annog i anfon eich cais cyn diwedd mis Mehefin. Mae hyn yn rhoi cyfle i chi wneud trefniadau ariannol a/neu lety ac i chi fedru cael gafael ar drawsgrifiadau a geirda os nad ydych wedi eu hanfon gyda’r cais gwreiddiol.

Gyrfaeoedd a Chyflogadwyedd

The programme fully prepares you for a future career as a writer and as an academic. Students also have the opportunity to follow a range of training programmes offered through the University that significantly enhance their chances of finding work in the field of their choice.

Ymchwil / Dolenni Diwydiannol

The School puts on a number of readings by writers each year, and recent visitors have included George Szirtes, Anne-Marie Fyfe , Erin Moure, Andrea Brady, Robert Hampson, Jeff Hilson, Michael Symmons Roberts, Tiffany Atkinson, Patrick McGuinness, Richard Marggraf Turley and Damian Walford Davies.

The Contempo seminar series, run jointly with Aberystwyth University, is a staff and postgraduate seminar series that also has a regular programme of visiting writers and critics.

Mwy o Wybodaeth

Camau nesaf