Language Acquisition and Development MSc

Rhagarweiniad

Ffeithiau’r cwrs

 • Enw: Language Acquisition and Development
 • Cymhwyster: MSc
 • Hyd: MSc: 1 year full-time, 2-3 years part-time.

This new Language Acquisition and Development MSc course is the first master’s programme in Wales to offer courses in typical and atypical language development in both monolingual and bilingual (simultaneous and sequential) populations. It consists of a taught component including a combination of core and optional modules, and a research dissertation of 20,000 words.

The Language Acquisition and Development MSc course aims to develop your understanding of monolingual and bilingual development and acquisition in typically-developing children, in adults, as well as children with language impairments. The purpose of the MSc programme is to provide you with the necessary theoretical and methodological skills to undertake research in this field.

Rhoddir cynnwys y cwrs ar gyfer arweiniad yn unig a gall newid.

Cynnwys y Cwrs

Compulsory Modules:

Language Acquisition: The main objective of this module is to introduce you to central questions in language acquisition research (e.g. How do we learn the meaning of words? What are the advantages of bringing up a child bilingually? Are children better language learners than adults?). The focus will be on first language (L1) acquisition.

Research Methods in Linguistics: This module aims at equipping you with the necessary foundations and tools to design and carry out experimental research within linguistics, as well as preparing for your dissertation.

Optional Modules vary from year to year, and include: 

 • L2 Speech Learning
 • Current Issues in Bilingualism
 • Second Language Acquisition
 • Language Pathology
 • Psycholinguistics
 • Models of Sentence Processing
 • Phonology in Bilingual Acquisition
 • Language Contact and Bilinguals

Modiwlau y flwyddyn yma

Rhoddir rhestr modiwlau ar gyfer arweiniad yn unig a gall newid. Gweld y modiwlau mae ein myfyrwyr yn astudio ar tudalen Modiwlau Language Acquisition and Development.

Gofynion Mynediad

A 2.ii undergraduate degree in linguistics or a related area normally required. Applicants who do not speak English as their native language must pass the IELTS English test with a score of 6.0 in all four components. Students who have an overall score of 5.5 on the IELTS can take a summer pre-sessional course in the University’s English Language Centre for Overseas Students (ELCOS).

Sut i Ymgeisio

Sut i wneud Cais

Gallwch nawr wneud cais ar-lein ar gyfer holl raglenni ôl-raddedig trwy ddysgu a rhaglenni ymchwil ôl-raddedig y Brifysgol (gan eithrio TAR, Diploma mewn Therapi Galwedigaethol a DClinPsy).

Cam 1 – Paratoi i wneud cais

Myfyrwyr Cartref/UE

Myfyrwyr Rhyngwladol

Cam 2 – Gwneud cais ar-lein

Gwneud cais ar-lein

Ar ôl i chi ddarllen y Nodiadau Canllaw, dylech wneud cais gan ddefnyddio ein Gwasanaeth Derbyniadau Ar-lein.

Er mwyn ichi weld a chwblhau’r ffurflen gais yn Gymraeg bydd angen i chi sicrhau bod y gosodiad iaith ar eich porwr dewisol wedi ei osod ar Gymraeg. I gael canllawiau ynglŷn â sut i wneud hyn cliciwch yma (cyswllt â chwestiynau a ofynnir yn aml ynglŷn â sut i wneud hyn yn Firefox, IE a Google Chrome)

Wedi i chi gwblhau y ffurflen gais ar-lein bydd rhaid i chi ddarparu copiau o nifer o ddogfennau (wedi eu tystio os nad oes gennych y dogfennau gwreiddiol), megis trawsgrifiadau academaidd, tystysgrifon gradd, cadarnhad o gymorth ariannol.

Angen Cymorth?

Am wybodaeth bellach neu gyngor am wneud cais, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyniadau Ôl-raddedig.

E-bost: postgraduate@bangor.ac.uk
Ffôn: +44 (0)1248 383717

Pryd i wneud cais

Bydd y Brifysgol yn derbyn ceisiadau drwy gydol y flwyddyn ond byddwn yn gyffredinol yn eich annog i anfon eich cais cyn diwedd mis Mehefin. Mae hyn yn rhoi cyfle i chi wneud trefniadau ariannol a/neu lety ac i chi fedru cael gafael ar drawsgrifiadau a geirda os nad ydych wedi eu hanfon gyda’r cais gwreiddiol.

Gyrfaeoedd a Chyflogadwyedd

Successful completion of the programme will provide you with the requisite skills, understanding, and knowledge to work effectively and increase your employability in organisations working with bilingual populations and second language learners with and without language impairment, such as speech and language therapists and teachers.

Mwy o Wybodaeth

Camau nesaf