Literatures of Wales MA/PGDip

Rhagarweiniad

Ffeithiau’r cwrs

  • Enw: Literatures of Wales
  • Cymhwyster: MA/PGDip
  • Hyd: 1 year full-time, 2 years part-time

I ddarllen disgrifiad o’r cwrs yma mewn Cymraeg, ewch i’r dudalen yma.

Taught jointly by the Schools of Welsh and English, the Literatures of Wales MA is the first course anywhere in the world which focuses on the study and comparison of texts from the two main literary traditions in Wales (where necessary in English translation). Wales is the only one of the British Celtic nations to retain a widely-spoken, viable indigenous language and a vibrant contemporary literature. It is also the only British nation whose distinctive Anglophone literature remains marginalised within its own education system. At university level, the linguistic divide of the twentieth century encouraged the separate study of the two literatures, a schism which modern scholarship has only recently started to overcome. Bangor – a genuinely bilingual cultural centre – is an ideal place in which to study these two literary traditions from Wales, and to consider the question of what happens to English-language literature when it is not the principal tradition.

Further Details

Rhoddir cynnwys y cwrs ar gyfer arweiniad yn unig a gall newid.

Cynnwys y Cwrs

Part One:

The first part of the course comprises three modules which seek to provide students with an understanding of modern Welsh literary and cultural history, enable them to develop their understanding of key issues in modern Welsh literary scholarship and consider key issues across both literary traditions, from a cross-community perspective.

  • Introduction: ‘Who Speaks for Wales?’: In this introductory module, students will be asked to consider how issues of identity pertinent to Wales from 1840 to the present have been understood. Typically, students will study internal difference within Wales, Britishness, notions of Celtic identity, Wales as a postcolonial nation, parallels with other ‘dominated’ British nations, nationalist movements. Work by the following writers might be studied: Hywel Teifi Edwards, Saunders Lewis, Raymond Williams, Matthew Arnold, J.R. Jones, M. Wynn Thomas, Tony Conran, Dai Smith, Kirsti Bohata.
  • Welsh Modernity: Students will be asked to consider the ways in which literature across both linguistic traditions registers the arrival of modernity, and the changes subsequently wrought. Themes might include industry, class, urbanisation, capitalism, rural culture, religion, linguistic change and exile. Writers to be studied might include Caradoc Evans, Lynette Roberts, Caradog Pritchard, Dylan Thomas, Kate Roberts, R.S. Thomas, Arthur Machen, Emyr Humphreys, Idris Davies.
  • Gender and Wales: Students will study the relation between gender and the Welsh nation, and how gender roles have changed over the last century. Themes might include sexuality, masculinity and industry, gendered representations of the colonised space, the male body, women and representations of land. Writers to be studied might include: Elin ap Hywel, Jan Morris, John Sam Jones, Glyn Jones, Jane Aaron, Lewis Jones, Gwyneth Lewis, Rhys Davies, Amy Dillwyn, Menna Gallie.

Part Two:

Preparation of a 20,000-word Dissertation, written in English or Welsh, on any aspect of the literatures in which the student is interested a subject of your choice, researched and written under the individual supervision of a subject specialist.

Modiwlau y flwyddyn yma

Rhoddir rhestr modiwlau ar gyfer arweiniad yn unig a gall newid. Gweld y modiwlau mae ein myfyrwyr yn astudio ar tudalen Modiwlau Literatures of Wales.

Gofynion Mynediad

Applicants to this programme should have a good first degree in a relevant subject (e.g. English Literature, Welsh, or History). Practical experience may also be accepted. Applicants will be judged on their individual merits, with work experience and other factors also considered. The ability to speak Welsh is not a requirement for this course; Students will have the opportunity to take Welsh lessons. For international students whose first language is not English, the entry requirement includes an IELTS score of at least 6.5 overall (with no mark below 6.0 in any aspect of the test).

Sut i Ymgeisio

Sut i wneud Cais

Gallwch nawr wneud cais ar-lein ar gyfer holl raglenni ôl-raddedig trwy ddysgu a rhaglenni ymchwil ôl-raddedig y Brifysgol (gan eithrio TAR, Diploma mewn Therapi Galwedigaethol a DClinPsy).

Cam 1 – Paratoi i wneud cais

Myfyrwyr Cartref/UE

Myfyrwyr Rhyngwladol

Cam 2 – Gwneud cais ar-lein

Gwneud cais ar-lein

Ar ôl i chi ddarllen y Nodiadau Canllaw, dylech wneud cais gan ddefnyddio ein Gwasanaeth Derbyniadau Ar-lein.

Er mwyn ichi weld a chwblhau’r ffurflen gais yn Gymraeg bydd angen i chi sicrhau bod y gosodiad iaith ar eich porwr dewisol wedi ei osod ar Gymraeg. I gael canllawiau ynglŷn â sut i wneud hyn cliciwch yma (cyswllt â chwestiynau a ofynnir yn aml ynglŷn â sut i wneud hyn yn Firefox, IE a Google Chrome)

Wedi i chi gwblhau y ffurflen gais ar-lein bydd rhaid i chi ddarparu copiau o nifer o ddogfennau (wedi eu tystio os nad oes gennych y dogfennau gwreiddiol), megis trawsgrifiadau academaidd, tystysgrifon gradd, cadarnhad o gymorth ariannol.

Angen Cymorth?

Am wybodaeth bellach neu gyngor am wneud cais, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyniadau Ôl-raddedig.

E-bost: postgraduate@bangor.ac.uk
Ffôn: +44 (0)1248 383717

Pryd i wneud cais

Bydd y Brifysgol yn derbyn ceisiadau drwy gydol y flwyddyn ond byddwn yn gyffredinol yn eich annog i anfon eich cais cyn diwedd mis Mehefin. Mae hyn yn rhoi cyfle i chi wneud trefniadau ariannol a/neu lety ac i chi fedru cael gafael ar drawsgrifiadau a geirda os nad ydych wedi eu hanfon gyda’r cais gwreiddiol.

Gyrfaeoedd a Chyflogadwyedd

By providing students with the unique opportunity to study with the best fellow-scholars from both literary and cultural traditions, the course equips students for a wide range of careers in the Welsh public and private sectors. For any job in which an understanding of both linguistic cultures is important, this course is an ideal training. It also provides a sound basis for further postgraduate study within Wales, or beyond. 

Mwy o Wybodaeth

Camau nesaf