Ieithoedd i Bawb - Dosbarthiadau Nos Rhan-Amser (yn y gymuned)

Cewch wybodaeth ar y dudalen hon am sut i gofrestru ar ddosbarth iaith yn ogystal â manylion amserlen a rhagor o wybodaeth am ddeunyddiau a gwerslyfrau.

Mae'r wybodaeth ar y dudalen hon ar gyfer y rhai hynny o’r tu allan i’r Brifysgol, ac sy'n chwilio am ddosbarthiadau nos rhan-amser (yn y gymuned). Os ydych yn fyfyriwr neu'n weithiwr ym Mhrifysgol Bangor, cliciwch yma.

Mae'r dosbarthiadau wedi’u llunio i ddarparu ar gyfer amryw o lefelau, o ddechreuwyr pur hyd at ddysgwyr uwch sydd eisiau datblygu eu sgiliau iaith.  Gellwch ddod i wybod mwy am y lefelau yma.

Sut ydw i’n cofrestru?

Gellwch wneud cais am fodiwl Ieithoedd i Bawb drwy ein Porth Cais Ar-lein. Edrychwch ar y canllawiau am gymorth i lenwi'r ffurflen.

Sylwch: bydd angen cod y modiwl arnoch o'r amserlen isod. Os ydych chi'n cael unrhyw anawsterau gyda'r ffurflen, e-bostiwch: languagesforall@bangor.ac.uk

Ffioedd Ieithoedd i Bawb 2019-20

Opsiwn achrededig: £377 am bob modiwl rhan-amser Ieithoedd i Bawb sydd wedi ei achredu’n llawn. Nodwch bod pob modiwl werth 10 credyd ac yn cael ei ddysgu dros 10 wythnos.

Opsiwn heb ei achredu: Mae’r Brifysgol wedi penderfynu gohirio’r newidiadau a gynlluniwyd i’r opsiynau modiwlau ‘Ieithoedd i Bawb’ yn ystod y flwyddyn academiadd 2019/20. Bydd yr opsiwn modiwl heb gredydau ar gael unwaith eto o hyn allan, a bydd y gost yn debyg iawn i flwyddyn diwethaf (£80 am cwrs 10 wythnos).

Bydd newidiadau yn cael eu hystyried ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf (cychwyn Medi 2020) sydd yn debygol o gynnwys mwy o gydymffurfio gyda cyrsiau eraill yn y Brifysgol, ond byddem yn sicrhau o rannu’r manylion ar gwe-fan y Brifysgol.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â langugesforall@bangor.ac.uk

Amserlen Ieithoedd i bawb 2019-20

Mae pob modiwl iaith yn cynnwys dwy awr o hyfforddiant yr wythnos, dros 10 wythnos. Cynhelir yr holl ddosbarthiadau gyda’r nos, o 6 tan 8pm.  Cynhelir yr holl ddosbarthiadau ym Mhrif Adeilad y Celfyddydau, Prifysgol Bangor, Ffordd y Coleg, Bangor LL57 2DG, yn cychwyn yr wythnos yn dechrau 30ain Medi. Dim dosbarthiadau nos wythnos yn dechrau 28 Hydref. Arholiad cyntaf, wythnos yn dechrau 4ydd Tachwedd ac ail arholiad wythnos yn cychwyn 9fed Rhagfyr, rhoddir mwy o fanylion yn y dosbarth.

Semester 1
(Wythnos yn dechrau 30 Hydref 2019)

Semester 2
(Wythnos yn dechrau 20 Ionawr 2020)

Iaith

Safon

Pryd?

Ble?

Iaith

Safon

Pryd?

Ble?

Ffrangeg

Dechreuwyr

LXN1021

CRN1209

Mawrth neu Iau

LR3
LR3

Ffrangeg

Dechreuwyr

LXN1021

CRN4355

Mawrth neu Iau

LR3
LR3

     

Dechreuwyr parhad

LXN1022

Mercher
LR3

Canolradd

LXN1051

Mawrth neu Iau

LR5
LR3

Canolradd parhad

LXN1052

Mawrth

LR5

Uwch

LXN1023

Llun

Yst. 429

Uwch parhad

LXN1024

Llun

Yst. 429

Sbaeneg

Dechreuwyr

LXN1012

CRN1213

Llun neu
Mercher

*LR1 &  LR2
*LR1 & LR2

Sbaeneg

Dechreuwyr

LXN1012

CRN4357

Llun neu
Mercher

LR1

 

 

 

Dechreuwyr parhad

LXN1219

Llun neu
Mercher

LR2

Canolradd

LXN1043

Mawrth neu
Iau

LR1
LR1

Canolradd parhad

LXN1044

Mawrth neu
Iau

LR1
LR1

Uwch

LXN1041

Iau

Yst. 429

Uwch parhad

LXN1042

Iau

Yst. 429

Almaeneg

Dechreuwyr

LXN1001

CRN1211

Mawrth neu
Iau

LR2
LR2

Almaeneg

Dechreuwyr

LXN1001

CRN4356

Dechreuwyr parhad

LXN1002

Iau

 

 

Mawrth

LR2

 

 

LR2

Canolradd

LXN1031

Mercher

LR5

Canolradd parhad

LXN1032

Iau

018

Uwch

LXN1061

Llun

Yst. 430

Uwch parhad

LXN1062

Llun

Yst. 430

Eidaleg

Dechreuwyr

LXN1071

Llun

LR3

Eidaleg

Dechreuwyr parhad

LXN1072

Llun

LR3

Canolradd

LXN1073

Mawrth

Yst. 429

Canolradd parhad

LXN1072

Mawrth

Yst. 430

Uwch Mercher
Yst. 429
  Uwch parhad Mercher
Yst. 430

Tsieinëeg

Dechreuwyr

LXN1401

Llun

LR5

Tsieinëeg

Dechreuwyr

Iau

LR5

Canolradd

LXN1421

Mawrth

Yst. 430

Dechreuwyr parhad

LXN1402

Llun

LR5

Uwch

LXN1431

Mercher

Yst. 430

Canolradd parhad

LXN1422

Mawrth

Yst. 430

     

Uwch parhad

LXN1432

Mercher

Yst. 430

* Byddwch chi’n cael gwybod ymha ystafell cynhelir eich dosbarth.

Sylwch:   (1) Cynhelir cyrsiau'n amodol ar nifer benodol o bobl; (2) Mae llawer o ddosbarthiadau'n boblogaidd - gan fod nifer cyfyngedig o leoedd yn y dosbarthiadau, cânt eu pennu ar sail cyntaf i’r felin.  Rydym yn argymell eich bod yn cofrestru mor fuan ag sy'n bosib rhag i chi gael eich siomi; (3) Tra bo’r Brifysgol yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth a ddarperir yn gywir, gellir newid yr amserlenni.

Deunyddiau a Gwerslyfrau

Mae’n rhaid prynu gwerslyfr i astudio mwyafrif y modiwlau. Ar ôl i chi gael eich derbyn ar fodiwl, dylech brynu'r gwerslyfr perthnasol ar gyfer eich lefel. Mae rhestr llawn o werslyfrau ar gael yma.

Rhagor o wybodaeth

Os oes gennych unrhyw ymholiadau eraill, cysylltwch â ni: pt.learning@bangor.ac.uk