Ieithoedd i Bawb - Dosbarthiadau Nos Rhan-Amser (yn y gymuned)

Cewch wybodaeth ar y dudalen hon am sut i gofrestru ar ddosbarth iaith yn ogystal â manylion amserlen a rhagor o wybodaeth am ddeunyddiau a gwerslyfrau.

Mae'r wybodaeth ar y dudalen hon ar gyfer y rhai hynny o’r tu allan i’r Brifysgol, ac sy'n chwilio am ddosbarthiadau nos rhan-amser (yn y gymuned). Os ydych yn fyfyriwr neu'n weithiwr ym Mhrifysgol Bangor, cliciwch yma.

Mae'r dosbarthiadau wedi’u llunio i ddarparu ar gyfer amryw o lefelau, o ddechreuwyr pur hyd at ddysgwyr uwch sydd eisiau datblygu eu sgiliau iaith.  Gellwch ddod i wybod mwy am y lefelau yma.

Sut ydw i’n cofrestru?

Bydd modd gwneud cais i ymuno â’n dosbarthiadau ieithoedd yn fuan. Yn y cyfamser, os hoffech ddatgan diddordeb mewn dosbarth a chael gwybod pryd mae modd gwneud cais, e-bostiwch: pt.learning@bangor.ac.uk

Ffioedd Ieithoedd i Bawb 2019-20

Mwy o wybodaeth i ddod yn fuan

 

Amserlen Ieithoedd i bawb 2019-20

Mae pob modiwl iaith yn cynnwys dwy awr o hyfforddiant yr wythnos, dros 10 wythnos. Cynhelir yr holl ddosbarthiadau gyda’r nos, o 6 tan 8pm.  Cynhelir yr holl ddosbarthiadau ym Mhrif Adeilad y Celfyddydau, Prifysgol Bangor, Ffordd y Coleg, Bangor LL57 2DG.

Semester 1
(Wythnos yn dechrau 30 Hydref 2019)

Semester 2
(Wythnos yn dechrau 20 Ionawr 2020)

Iaith

Safon

Pryd?

Ble?

Iaith

Safon

Pryd?

Ble?

Ffrangeg

Dechreuwyr

Mawrth neu Iau

LR3
LR3

Ffrangeg

Dechreuwyr

Mawrth neu Mercher

LR3
LR3

      Dechreuwyr parhad Iau
LR3

Canolradd

Mawrth neu Iau

LR5
LR3

Canolradd parhad

Mawrth

LR5

Uwch

Llun

Yst. 429

Uwch parhad

Llun

Yst. 429

Sbaeneg

Dechreuwyr

Llun neu
Mercher

*LR1 &  LR2
*LR1 & LR2

Sbaeneg

Dechreuwyr

Llun neu
Mercher

LR1

 

 

 

Dechreuwyr parhad

Llun neu
Mercher

LR2

Canolradd

Mawrth neu
Iau

LR1
LR1

Canolradd parhad

Mawrth neu
Iau

LR1
LR1

Uwch

Iau

Yst. 429

Uwch parhad

Iau

Yst. 429

Almaeneg

Dechreuwyr

Mawrth neu
Iau

LR2
LR2

Almaeneg

Dechreuwyr Dechreuwyr parhad

Iau
Mawrth

LR2
LR2

Canolradd

Mercher

LR5

Canolradd parhad

Mercher

LR5

Uwch

Llun

Yst. 430

Uwch parhad

Llun

Yst. 430

Eidaleg

Dechreuwyr

Llun

LR3

Eidaleg

Dechreuwyr parhad

Llun

LR3

Canolradd

Mawrth

Yst. 429

Canolradd parhad

Mawrth

Yst. 430

Uwch Mercher
Yst. 429
  Uwch parhad Mercher
Yst. 430

Tsieinëeg

Dechreuwyr

Llun

LR5

Tsieinëeg

Dechreuwyr

Iau

LR5

Canolradd

Mawrth

Yst. 430

Dechreuwyr parhad

Llun

LR5

Uwch

Mercher

Yst. 430

Canolradd parhad

Mawrth

Yst. 430

     

Uwch parhad

Mercher

Yst. 430

* Byddwch chi’n cael gwybod ymha ystafell cynhelir eich dosbarth.

Sylwch:   (1) Cynhelir cyrsiau'n amodol ar nifer benodol o bobl; (2) Mae llawer o ddosbarthiadau'n boblogaidd - gan fod nifer cyfyngedig o leoedd yn y dosbarthiadau, cânt eu pennu ar sail cyntaf i’r felin.  Rydym yn argymell eich bod yn cofrestru mor fuan ag sy'n bosib rhag i chi gael eich siomi; (3) Tra bo’r Brifysgol yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth a ddarperir yn gywir, gellir newid yr amserlenni.

Deunyddiau a Gwerslyfrau

Mae’n rhaid prynu gwerslyfr i astudio mwyafrif y modiwlau. Ar ôl i chi gael eich derbyn ar fodiwl, dylech brynu'r gwerslyfr perthnasol ar gyfer eich lefel. Mae rhestr llawn o werslyfrau ar gael yma.

Rhagor o wybodaeth

Os oes gennych unrhyw ymholiadau eraill, cysylltwch â ni: pt.learning@bangor.ac.uk