Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl ACB-2406:
Lleoliad Gwaith

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan Bangor Business School

10 Credyd neu 5 Credyd ECTS

Semester 2

Trefnydd: Mr David James

Amcanion cyffredinol

Datblygu gwybodaeth ac ymestyn sgiliau galwedigaethol trwy brofiad o’r gweithle. Cyfle i ystyried gyrfaoedd posib a chyrsiau astudio yn y dyfodol.

Sylwer: NID yw’r modiwl hwn ar gael, fel arfer, i fyfyrwyr ar y graddau canlynol: BA/BSc Cyfrifeg a Chyllid, Cyfrifeg a Bancio, Cyfrifeg ac Economeg, Bancio a Chyllid, Economeg Busnes, yr holl raddau cydanrhydedd.

Cynnwys cwrs

Tiwtorialau paratoadol; Llunio CV; Ysgrifennu llythyr cais am swyddi; Cyflwyniad Iechyd a Diogelwch; Deg diwrnod yng ngweithle darparwr lleoliad;

Meini Prawf

trothwy

Trothwy: D- to D+ (40-49%): Dim o bwys wedi ei hepgor neu'n anghywir o ran defnyddio gwybodaeth/sgiliau. Rhywfaint o ddealltwriaeth o elfennau damcaniaethol/cysyniadol/ymarferol. Cyfuno theori/ymarfer/gwybodaeth i'w weld yn ysbeidiol wrth gyflawni amcanion y gwaith a asesir.

da

Da: B- i B+(60-69%): Perfformiad da iawn. Defnyddir y rhan fwyaf o'r wybodaeth berthnasol yn gywir. Dealltwriaeth dda o elfennau damcaniaethol/cysyniadol/ymarferol. Integreiddio da o theori/ymarfer/gwybodaeth wrth geisio cyflawni amcanion y gwaith a asesir. Tystiolaeth o ddefnyddio sgiliau creadigol ac adfyfyriol.

ardderchog

Rhagorol: A- i A+ (70%+): Perfformiad rhagorol. Defnyddio'r wybodaeth berthnasol yn gywir. Dealltwriaeth ragorol o elfennau damcaniaethol/cysyniadol/ymarferol. Integreiddio da o theori/ymarfer/gwybodaeth wrth geisio cyflawni amcanion y gwaith a asesir. Tystiolaeth gref o ddefnyddio sgiliau creadigol ac adfyfyriol.

C- i C+

C- > C+ [50 - 59] Dylai myfyrwyr ddangos gwybodaeth a dealltwriaeth o ddulliau gweithredu'r gyfundrefn ble cafwyd y lleoliad ynghyd â'r gallu i roi theori ar waith yn y maes.

Canlyniad dysgu

 1. Adnabod a gwerthuso rhoi theori ar waith yn y gweithle.

 2. Dadansoddi dulliau gweithio a ddefnyddir yn y sefydliad lleoliad penodol.

 3. Datblygu amrediad o sgiliau perthnasol i’r sefydliad a ddewiswyd.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Adroddiad 100

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Seminar

Tair sesiwn cyn y lleoliad.

5
Fieldwork

Treulio hyd at 10 diwrnod ar leoliad

70
Private study

Ymchwilio i gefndir y gyfundrefn ynghyd â'r sector y mae'n rhan ohoni

25

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Rhifedd - Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Ymwybyddiaeth o ddiogelwch - Bod yn ymwybodol o'ch amgylchedd a hyder o ran cadw at reoliadau iechyd a diogelwch
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Rheloaeth - Gallu defnyddio, cydlynu a rheoli adnoddau (dynol, ffisegol ac/neu ariannol)
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Sgiliau pwnc penodol

 • Problem solving and critical analysis: analysing facts and circumstances to determine the cause of a problem and identifying and selecting appropriate solutions.
 • Research: the ability to analyse and evaluate a range of business data, sources of information and appropriate methodologies, which includes the need for strong digital literacy, and to use that research for evidence-based decision-making.
 • Numeracy: the use of quantitative skills to manipulate data, evaluate, estimate and model business problems, functions and phenomena.
 • Networking: an awareness of the interpersonal skills of effective listening, negotiating, persuasion and presentation and their use in generating business contacts.
 • Ability to work collaboratively both internally and with external customers and an awareness of mutual interdependence.
 • Ability to work with people from a range of cultures.
 • Articulating and effectively explaining information.
 • Building and maintaining relationships.
 • Communication and listening including the ability to produce clear, structured business communications in a variety of media.
 • Emotional intelligence and empathy.
 • Conceptual and critical thinking, analysis, synthesis and evaluation.
 • Self-management: a readiness to accept responsibility and flexibility, to be resilient, self-starting and appropriately assertive, to plan, organise and manage time.
 • Self reflection: self-analysis and an awareness/sensitivity to diversity in terms of people and cultures. This includes a continuing appetite for development.

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Opsiynol mewn cyrsiau: