Modiwl LCF-3020:
Sgil. Iaith Ffrang (Is. Bwnc)

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Languages, Literatures and Linguistics

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 1 a 2

Trefnydd: Dr Jonathan Ervine

Amcanion cyffredinol

 1. Cyfnerthu elfennau gramadegol penodol.
 2. Meithrin sgiliau cyfieithu i ac o'r Ffrangeg ar lefel uwch.
 3. Hyrwyddo defnydd priodol o arddulliau a chyweiriau mewn gwaith ysgrifenedig a llafar.
 4. Datblygu a mireinio sgiliau ysgrifennu ar gyfer traethodau a thasgau aralleirio.

Bydd myfyrwyr sy'n dilyn y modiwl hwn yn gweithio tuag at gyrraedd lefel C1/C2 y Fframwaith Cyfeirio Ewropeaidd Cyffredin ar gyfer Ieithoedd (CEFR).

Cynnwys cwrs

Nod y modiwl 20 credyd hwn sy'n para trwy'r flwyddyn yw hyrwyddo defnydd priodol o arddull a chywair ym mhob darn o waith ysgrifenedig a sicrhau bod myfyrwyr yn gallu ymdrin ag amrywiadau cywair a mynegiant idiomatig mewn modd hyderus a chywir. Trwy ddarllen testunau amrywiol a gweld strwythurau gramadegol cymhleth, disgwylir i fyfyrwyr feithrin sgiliau darllen ac ysgrifennu sy'n cyfateb i safon myfyrwyr yn eu blwyddyn olaf.

Meini Prawf

trothwy

40-49%: I ennill credyd, rhaid i'r myfyrwyr ddangos gallu cyffredinol ym mhob un o'r sgiliau a brofir.

da

50-69%: Bydd y myfyrwyr yn dangos ystod dda o eirfa, gallu gramadegol eang a'r gallu i'w mynegi eu hunain yn effeithiol ymhob un o'r sgiliau angenrheidiol.

ardderchog

70+%: Bydd yr ymgeiswyr gorau yn dangos galluoedd sy'n ymylu ar fod yn rhai siaradwr brodorol ym mhob un o'r sgiliau a brofir, gyda lefel uchel o hyder a dawn wrth eu mynegi eu hunain, ac yn defnyddio'r agweddau technegol ar yr iaith mewn modd sydd, i raddau helaeth, yn naturiol.

Canlyniad dysgu

 1. Bydd y myfyrwyr yn dangos meistrolaeth soffistigedig o'r Ffrangeg a'r Gymraeg/Saesneg wrth ysgrifennu traethodau, a hynny gan ddefnyddio cywair uwch a geirfa addas.

 2. Darllen a deall testunau cymhleth sy'n amrywio o ran naws a chywair a gwneud sylwadau manwl a rhugl.

 3. Datblygu gerifa eang o fewn y themaêu a astudir.

 4. Gallu cynnig cyfieithiadau manwl-gywir ac ystyriol sy'n cyfleu naws y darn gwreiddiol yn ogystal â chyfleu ystyr.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
TRAETHAWD Essay

500 word essay in French. Students will choose topic from list distributed in class and made available on Blackboard.

25
PRAWF DOSBARTH Article Summary/Prephrasing

Test that invovles writing a summary in French of a French language news article.

25
ARHOLIAD Translation Exam

Exam involving translation of two texts: - One from French to English/Welsh - One from English/Welsh to French

50

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Seminar

1 x 1 awr dosbarth cyfieithu bob wythnos am 11 wythnos (pob tymor)

1 x 1 awr dosbarth sgiliau iaith cymhwysol bob wythnos am 11 wythnos (pob tymor)

44
Private study 156

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Sgiliau pwnc penodol

 • The ability to use the target language creatively and precisely in short written assignments in the target language. (Benchmark statement 5.14)
 • The ability to translate short passages into and out of the target language. (Benchmark statement 5.3, 5.4)
 • The ability to read, understand and summarise written texts in the target language. (Benchmark statement 5.3, 5.4)
 • The ability to use the target language creatively and precisely in sophisticated written assignments in the target language. (Benchmark statement 5.14)
 • The ability to translate sophisticated passages into and out of the target language. (Benchmark statement 5.3, 5.4)
 • The ability to read, understand and summarise more sophisticated written texts in the target language. (Benchmark statement 5.3, 5.4)

Adnoddau

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn