Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl QXE-1013:
Reading, Thinking, Writing

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Languages, Literatures and Linguistics

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 1

Trefnydd: Dr Michael Durrant

Amcanion cyffredinol

 1. To introduce students to the skills in literary and critical interpretation that will be required for degree level study in the School of English Literature..

 2. To introduce or reinforce skills in prosody.

 3. To introduce students to a range of text and theory-based reading strategies (these may include, for example, New Criticism, post-structuralism, ideological criticism, psychoanalytical, postcolonial or feminist criticism, literary geography, material cultures, the ‘male gaze’ and queer theory) which challenge and broaden students’ approaches to texts.

 4. To sharpen and practise students’ skills in textual analysis, as well as learn to read in ways that uncover meanings they never knew were there.

5.To develop research, reading and writing skills

Cynnwys cwrs

The course will be an introduction to critical and theoretical approaches to the reading of literature; the integration of close textual study and critical/theoretical approaches, as the foundation for all other modules in the School; practical development of skills of literary commentary, essay writing, and critical discussion.

Meini Prawf

da

Typically, work graded B- to B+ (or 60 to 69) will show many of the following qualities: • Discusses ideas adeptly • Most of the arguments about a specific field are well-aired • Displays knowledge of the subject in question; the answer is relevant • Shows analytical and clear thought • Gives evidence of relevant reading • Shows accuracy in expression with mastery over language. • A few minor errors here and there. • Signs of creative thought deserve a higher position within the class • In creative work: shows signs of originality, having understood the requirements of the medium • Plans of well-balanced and full answers, despite some gaps

ardderchog

Typically, work graded A- to A** (or 70 to 100) will show many of the following qualities:

• Discusses ideas with confidence and precision • Demonstrates maturity and sophistication • Displays deep knowledge of the subject in question; the answer is totally relevant • Shows independent, analytical and clear thought • Gives evidence of substantial and relevant reading • Shows great accuracy in expression, displaying total mastery over all aspects of the language • Shows occasional signs of brilliance and originality of thought • In creative work: displays considerable originality • Command over medium; may have potential for publication/production

trothwy

Typically, work graded D- to D+ (or 40 to 49) will show many of the following qualities: • Unsure and lacking in confidence when discussing ideas • Referring to the subject in question in a superficial manner • Making an effort to provide fairly balanced answers • Some points in the argument irrelevant to the topic • Little evidence of background reading • Some uncertainty over language and syntax • Strengths and weaknesses fairly balanced; occasionally clumsy and unimaginative • In creative work: superficial • Not succeeding in mastering the requirements of the medium

Canlyniad dysgu

 1. identify in texts a range of linguistic and literary features

 2. relate the meaning of a text to its formal and rhetorical aspects

 3. understand some of the central ideas in contemporary critical theory

 4. apply these concepts, both analytically and imaginatively, to the reading of literary texts.

 5. demonstrate appropriate academic writing skills, including referencing and bibliography.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Closed Reading 20
Final Essay 50
Reflective Seminar Log Book 30

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Lecture 11
Private study 167
Seminar 22

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Adnoddau

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau:

Opsiynol mewn cyrsiau: