Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Modiwl QXE-3102:
The 1820s: Print Explosion

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Languages, Literatures and Linguistics

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 2

Trefnydd: Dr Maureen McCue

Amcanion cyffredinol

 1. To examine the effects that print technology had on both the publishing market and society in 1820s Britain
 2. To extend students’ knowledge of both canonical and non-canonical texts from the late Romantic period
 3. To provide students with a conceptual framework in which to understand the relationship between literature and its context
 4. To extend students’ skills in textual analysis by providing them the opportunity to express these in a written mode

Cynnwys cwrs

The early nineteenth century was a period of radical social and intellectual change that also witnessed an explosion in new forms of print culture, from the ‘serious’ historical novels of Walter Scott through to the supposedly light reading of the Christmas gift book, or annual. This module concentrates on a single decade – the 1820s – in order to explore the emergence of several of these new forms, including, for example, the illustrated political satire of William Hone and the other post-Peterloo radicals, the playful critical essays of Hazlitt and Lamb (associated with an emergent magazine culture), and the new forms of writing about the self in the ‘confessions’ of De Quincey and Hogg. This module investigates a range of canonical texts (which may include Byron’s mock-epic Don Juan; an example of Scott’s ‘Waverley’ novels; and the Confessions of an English Opium-Eater), while placing them in the context of less familiar works (such as Pierce Egan’s illustrated novel, Life in London, the short stories of The Keepsake, and John Clare’s manuscript poems). This combination of canonical and understudied popular texts raises important questions about the relationship between image and text, literature and politics, the individual and society, questions still prevalent in our own age.

Meini Prawf

trothwy

Typically, work graded D- to D+ (or 40 to 49) will show many of the following qualities: • Unsure and lacking in confidence when discussing ideas • Referring to the subject in question in a superficial manner • Making an effort to provide fairly balanced answers • Some points in the argument irrelevant to the topic • Little evidence of background reading • Some uncertainty over language and syntax • Strengths and weaknesses fairly balanced; occasionally clumsy and unimaginative • In creative work: superficial • Not succeeding in mastering the requirements of the medium

da

Typically, work graded B- to B+ (or 60 to 69) will show many of the following qualities: • Discusses ideas adeptly • Most of the arguments about a specific field are well-aired • Displays knowledge of the subject in question; the answer is relevant • Shows analytical and clear thought • Gives evidence of relevant reading • Shows accuracy in expression with mastery over language. • A few minor errors here and there. • Signs of creative thought deserve a higher position within the class • In creative work: shows signs of originality, having understood the requirements of the medium • Plans of well-balanced and full answers, despite some gaps

ardderchog

Typically, the work of a first class candidate will show many of the following qualities:

• Discusses ideas with confidence and precision • Demonstrates maturity and sophistication • Displays deep knowledge of the subject in question; the answer is totally relevant • Shows independent, analytical and clear thought • Gives evidence of substantial and relevant reading • Shows great accuracy in expression, displaying total mastery over all aspects of the language • Shows occasional signs of brilliance and originality of thought • In creative work: displays considerable originality • Command over medium; may have potential for publication/production

Canlyniad dysgu

 1. A critical understanding of how developments in print technology and the publishing market both shaped and reflected British society in the 1820s

 2. An increasingly subtle understanding of both canonical and non-canonical texts from the late Romantic period

 3. Knowledge of the importance of the dynamic relationship between literary texts and their contexts

 4. Developed skills in analysis and in the expression of an argument in written form.

Dulliau asesu

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Study group 11
Private study 167
Seminar 22

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Mentora - Gallu cefnogi, helpu, arwain, ysbrydoli ac/neu hyfforddi eraill
 • Rheloaeth - Gallu defnyddio, cydlynu a rheoli adnoddau (dynol, ffisegol ac/neu ariannol)
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.
 • Arweinyddiaeth - Gallu arwain a rheoli, datblygu cynlluniau gweithredu ac amcanion, cynnig arweiniad a chyfarwyddyd i eraill, ac ymdopi â'r pwysau sy'n gysylltiedig ag awdurdod o'r fath

Adnoddau

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Opsiynol mewn cyrsiau: