Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl QXL-4429:
Teaching EFL

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Languages, Literatures, Linguistics and Media

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 1 a 2

Trefnydd: Ms Claire Quinn

Amcanion cyffredinol

The module will review current teaching methodologies and approaches employed in teaching English as a foreign language (TEFL) with a focus on and the implementation of popular methodologies including Communicative Language Learning and Task-Based Learning. It offers a foundation in the practical issues of teaching EFL covering teacher role, lesson planning, assessment and teaching grammar and the four skills.

The lectures will provide the input on practical teaching issues and the key theories in the field of TEFL. The tutorial sessions will offer practical opportunities to explore the nature of TEFL through microteaching and peer observations including post-teaching/ post-observation reflection and analysis.

Students will also engage in teaching practice with and observation of real EFL learner groups. Teaching practice will take place with peers in seminars as well as with EFL learners in the ELT classroom. Observations of real English language teaching lessons will take place for a minimum of 4.5hrs total. EL teaching practice will have feedback on practical work from the module tutor. The seminar sessions will provide an opportunity to reflect on the observation sessions through discussion with the course convener and peers. To gain maximum benefit from the module, students will be expected to engage fully in all tutorial sessions through practice and analysis.

Please note that this module does not replace the professional development training courses in teaching English to other speakers, namely the Cambridge CELTA (Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages) or the Trinity TESOL Certificate (certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages). However, it will provide a firm foundation in English language teaching (ELT) and should provide you with the confidence to apply for a place on a CELTA or Trinity Certificate course, should you wish to do so.

Cynnwys cwrs

This module provides an introduction to the teaching of EFL through practice and theory and by examining a range of contexts in which English language teaching and learning takes place.

Topics will include the following:
1. The nature of EFL teaching contexts.
2. Methodologies employed in the EFL classroom.
3. The role of the EFL teacher.
4. Strategies used teaching vocabulary, grammar, writing, speaking, reading & listening.
5. Factors affecting lesson planning and materials choice/design.
6. Reflective practice – evaluating teaching and lesson aims.

Meini Prawf

trothwy

C (50%):
The answer must involve the critical analysis of existing research into TEFL and/or research from a Foreign language Learning perspective .
The answer must show evidence of some background study of primary sources going beyond material discussed in lectures.
The answer must be relevant to the research topic chosen.

da

B :
Critical reflection and a review of literature must be presented, organized, and analysed with care and an appreciation must be shown of some of the problems involved with preparing a review of literature.
The answer must show a better-than-average standard of knowledge and understanding.
The answer must show evidence of background of primary sources.
Assertions must be supported by reference to a theory and/or empirical research.
The answer must show evidence of analytical thinking. The answer must have a coherent structure that is adhered to in the most part; relationships between successive parts must be generally easy to follow.

ardderchog

A :
Critical reflection and a review of literature must be evaluated in a logical manner.
The answer must have an originality of exposition and understanding; the author’s own thinking should be readily apparent.
The answer must show clear evidence of extensive reading of primary sources.
The answer must show clear evidence of understanding TEFL methodology.
The answer must show a clear line structure in which each successive stage is explicitly linked and the reader is explicitly told why these parts are relevant to the study.

Canlyniad dysgu

 1. Students will be able to identify, critically evaluate and apply different methodologies and approaches adopted in teaching English as a foreign language (TEFL).

 2. Students will be able to reflect critically on and consider in detail key factors underlying TEFL.

 3. Students will be able to reflect on, evaluate and apply different teaching strategies used in teaching key language skills in EFL

 4. Students will be able to reflect on and explain how the principles of a methodology can be applied to lesson planning.

 5. Students will be able to critically evaluate the teacher role in TEFL.

 6. Students will be able to reflect on the basic principles of effective practice in ELT.

 7. Students will be able to apply and adapt a teaching methodology to a classroom situation.

 8. Students will be able to apply the principle of the reflective model to teaching practice.

 9. Students will understand and be able to discuss in detail key facts, theoretical issues and approaches underpinning the teaching of EFL.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
TRAETHAWD Essay (2000 words)

The main purpose of this assignment is to explore the range of methodologies available to the ELT teacher and discuss the factors involved in choosing a method (s) to apply, according to specific aims of language learning.

30
CYFRANOGIAD DOSBARTH Teaching Practice

Your teaching practice will be assessed using a 30-minute teaching practice session (20%). This teaching will be done with a student teaching partner and you will teach 30 minutes each, making a lesson of one hour.

20
ADDRODDIAD Report of Teaching Practice (3000 words)

The Report of Teaching Practice is the Final Assignment essay and is based on your Teaching Assessment. The report of teaching is a written, critical evaluation of your specific assessed teaching practice with reference to the teaching context, lesson plan, lesson aims and rationale, materials analysis and post-lesson reflection (your teaching and how the lesson unfolded) (50%).

50

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Tutorial

Students are encouraged to see the lecturer on a one-to-one basis during published office hours (or by appointment) to discuss issues with the module content, seek clarification on topics and discussions, and discuss feedback on assessments and class exercises. This is also when you will be able to discuss your teaching practice and get help planning your teaching.

2
Private study

Directed Reading - students are given required reading each week (of about 2 hours) on the topic of that week's lecture.

33
Lecture

Fortnightly two hour lectures over both semesters

22
Fieldwork

Observations of EFL lessons – approx. 5 hours teaching observations (observing three lessons of 1.5 hours each) with opportunities for feedback from the module tutor during tutorials on issues observed by the students. Teaching practice will involve teaching three lessons of one hour each with a student teaching partner; three lessons 30minutes teaching per student teacher.

5
Seminar

Monthly one hour group seminar (5 group meetings over both semesters). The tutorial sessions will provide an opportunity for in-depth reflection with both peers and the module convener on teaching practice and teaching observation sessions, offering a forum for discussion of teaching issues and related EFL teaching strategies. The basis of the discussion will be students’ in-depth reflection on teaching observation as well as peer led micro-teaching held in tutorial time.

5
Private study

In their own time, students will be expected to do further reading, go through materials covered in class and do further research on the topics, in order to prepare for both practical and written assignments.

133

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Mentora - Gallu cefnogi, helpu, arwain, ysbrydoli ac/neu hyfforddi eraill
 • Rheloaeth - Gallu defnyddio, cydlynu a rheoli adnoddau (dynol, ffisegol ac/neu ariannol)
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.
 • Arweinyddiaeth - Gallu arwain a rheoli, datblygu cynlluniau gweithredu ac amcanion, cynnig arweiniad a chyfarwyddyd i eraill, ac ymdopi â'r pwysau sy'n gysylltiedig ag awdurdod o'r fath

Adnoddau

Goblygiadau o ran adnoddau ar gyfer myfyrwyr

All photocopies of materials for teaching will be provided - there should be no cost incurred by the student.

Rhestrau Darllen Bangor (Talis)

http://readinglists.bangor.ac.uk/modules/qxl-4429.html

Rhestr ddarllen

A reading list is available on the module Blackboard site.

Rhagofynion a Chydofynion

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau: