Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl QXP-3008:
Cross-Cultural Writing

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Languages, Literatures, Linguistics and Media

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 2

Trefnydd: Prof Zoë Skoulding

Amcanion cyffredinol

 1. To examine the particular qualities of fiction, autobiography and poetry in relation cross-cultural theories and approaches.
 2. To explore techniques appropriate to a specific literary form
 3. To develop the ability to edit and revise creative work to a high standard
 4. To reflect critically and conceptually on creative practice in order to sustain and develop it

Cynnwys cwrs

This module aims to develop writing techniques and conceptual understanding in fiction and non-fiction by considering different approaches to writing across and between cultures, sub-cultures, languages and cultural identities. The word culture is often taken for granted, but this module questions it by considering a range of international cultural identities, including local and Welsh identity, and the possibilities of literary communication between them. Exploring post-colonial and cross-cultural views of literature and writing, it will examine the experimental techniques they make possible in fiction. Other areas to be explored are the possibilities and challenges of cultural and linguistic translation; bilingualism or multilingualism and its influence on the writing process and text, diaspora, narrating displacement, minority Vs majority cultural experience, the possibilities and limitations of anthropological writing, the political and literary difficulties of writing ‘the other’, and whether we can escape our own cultural identity as writers, and how. Taking a creative-critical approach, students will gain knowledge of key contemporary theories relevant to writers, an enhanced understanding of contemporary fiction and non-fiction, and an expanded practical knowledge of the literary techniques used in cross-cultural writing.

Meini Prawf

trothwy

Typically, work graded D- to D+ (or 40 to 49) will show many of the following qualities: • Limited engagement with ideas. • Link between themes and form not always clear. • Limited sense of formal conventions. Inconsistent with regard to linguistic technicalities • Limited awareness of redrafting and editing process. • Work in need of some revision.

ardderchog

Typically, work graded A- to A** (or 70 to 100) will show many of the following qualities:

• Excellent levels of originality, vision and depth; striking and thorough engagement with ideas.

• Excellent understanding and control of form.

• Impressive linguistic control and/or innovation.

• Sophisticated understanding of the creative process and assured control of decisions made in writing.

• Dynamic work approaching publishable standard.

da

Typically, work graded B- to B+ (or 60 to 69) will show many of the following qualities: • Demonstration of a degree of vitality and originality. • Very good understanding of generic conventions; sound use of structures and forms. • Resourceful use of language • Sound understanding of the creative process and thoughtful control of decisions made in writing. • Very good work, which at times comes close to publishable standard.

Typically, work graded C- to C+ (or 50 to 59) will show many of the following qualities: • Some attempt at serious exploration of ideas. • Some link between themes and form. Good attempt to engage with form, but this may not be entirely sustained. • Use of language technically proficient, but not always focused. • Some awareness of the creative process and of decisions made in writing. • Good work, but its strengths need to be more fully sustained to reach publishable standard.

Canlyniad dysgu

 1. Demonstrate independence in planning, carrying out and reviewing a sustained cross-cultural writing project.

 2. Show an ability to reflect critically and conceptually on creative practice in order to sustain and develop it.

 3. A critical understanding of fiction, autobiography or poetry in relation to cross-cultural theory.

 4. Demonstrate high level writing skills through synthesising everyday cultural observation with trans-cultural writing practices.

Dulliau asesu

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Private study 178
Seminar

Weekly seminars of two hours over one semester.

22

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Mentora - Gallu cefnogi, helpu, arwain, ysbrydoli ac/neu hyfforddi eraill
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Adnoddau

Goblygiadau o ran adnoddau ar gyfer myfyrwyr

Purchase of set texts.

Rhestr ddarllen

Any edition of the following books will be fine. Set texts: Adichie, Chimamanda Ngozi. 2014. Americanah (Fourth Estate) Hughes, Tristan.2003. The Tower (Parthian Books) McGuiness, Patrick. 2011. The Last Hundred Days (Seren) Rushdie, Salman. 2008. Midnight’s Children (Vintage) Other recommended primary texts: Anzaldua , Gloria Borderlands/La Frontera (Aunt Lute Books, 2007) Lahiri, Jhumpa Interpreter of Maladies (Flamingo, 2000) Lamming, George In the Castle of my Skin (Longman, 1986) Momaday, M Scott. 1989. House Made of Dawn (Perennial Classics) Oyeyemi, Helen The Opposite House (Bloomsbury, 2008)

Recommended theoretical reading: Bassnett, Susan and Lefevre, Andre. 1997. Constructing Culture. (Bristol: Multilingual Matters) Bhabba, Homi K. 1990. The Location of Culture (Routledge) Brydon, Diana and Tiffin, Helen. 1993. Helen Decolonising Fictions (Dangaroo) Clifford, James. 1997. Routes. (Cambridge: Harvard University) Geertz, Clifford. 1977. The Interpretation of Cultures. (New York: Basic Books) Huggan, Graham. 2001. The Postcolonial Exotic: Marketing the margins (Routledge) Katan, David. 2014. Translating Cultures (New York: Routledge) Rushdie, Salman. 1992. Imaginary Homelands (Granta) Sturge, Kate. 2007. Representing Others. (New York: Routledge) Said, Edward W. 2nd Edition 1995 [orig.1978] Orientalism (Penguin) Said, Edward W. 1993. Culture and Imperialism (Vintage) Tiffin, Chris and Lawson, Alan. 1994. De-scribing Empire: post-colonialism and textuality (Routledge)

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau:

Opsiynol mewn cyrsiau: