Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl PPP-2016:
Aspects of Clinical Psychology

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Psychology

10 Credyd neu 5 Credyd ECTS

Semester 1

Trefnydd: Dr Azlina Amir Kassim

Amcanion cyffredinol

This module introduces students to psychopathology, by systematically examining the history, classification, causes and treatment of psychological disorders. The module takes an integrative approach and critically examines the contribution of psychological, biological and sociocultural determinants of mental illness.

Cynnwys cwrs

The module begins by considering the historical context of mental illness and the development of the diagnostic classification system (DSM-5) before considering in detail several mental disorders as characterised by the DSM-5.

Meini Prawf

da

Reasonable coverage of the topic area. Shows a reasonable level of clarity of argument and expression. Demonstrates a reasonable level of depth of insight into theoretical issues. Shows a reasonable level of background reading and study. A reasonably focused answer that is reasonably structured and written in the required academic/APA manner/style. Some grammatical and punctuation errors. Shows some level of original thought, interpretation and deliberation. Shows some evaluation of the evidence base presented, rather than just being a shallow over-view. Has a reasonable evidence base (Grade level: B- to B+).

ardderchog

Shows a comprehensive and accurate coverage of the topic area. Shows good clarity of argument and expression. Demonstrates depth of insight into theoretical issues. Shows extensive background reading and study. A highly focused answer that is well structured and written in the required academic/APA manner/style. Few grammatical and punctuation errors. Shows original thought, interpretation and deliberation. Evaluates the evidence base presented, rather than being a shallow over-view without any depth of understanding. Has a good evidence base (Grade level: A- to A*).

trothwy

Shows a poor coverage of the topic area. Has poor clarity of argument and expression. Demonstrates a weak insight into theoretical issues. Shows limited background reading and study. A poorly focused answer that is unstructured and not written in the required academic/APA manner/style. Many grammatical and punctuation errors. Fails to show any original thought, interpretation and deliberation. Fails to evaluate the evidence base presented, it is just a shallow over-view without any depth of understanding or meaning. Has a weak evidence base (Grade level: C+ to C-).

Canlyniad dysgu

 1. Demonstrate an understanding of the current edition of the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-V)

 2. Define and identify the major psychopathological disorders as classified by the DSM-V

 3. Think critically regarding the biological, sociocultural and psychological perspectives of psychopathological disorders, and apply evidence based knowledge in conceptualising the causes and treatment of these disorders.

 4. Understand the key concepts and issues associated with the current approach to the classification of psychopathological disorders.

 5. Demonstrate knowledge and understanding of the major psychopathological disorders and their treatments.

 6. Demonstrate written communication skills appropriate for the discussion of psychopathology.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Written assignment, including essay Written Assignment 40
PRAWF DOSBARTH Class test 20
ARHOLIAD Final Exam 40

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Lecture

Two hour weekly lecture

22
Private study 78

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Rhifedd - Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Rheloaeth - Gallu defnyddio, cydlynu a rheoli adnoddau (dynol, ffisegol ac/neu ariannol)
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Sgiliau pwnc penodol

 • Understand the scientific underpinnings of psychology as a discipline.
 • Apply multiple perspectives to psychological issues and integrate ideas and findings across the multiple perspectives in psychology.
 • Communicate psychological concepts effectively in written form.
 • Be computer literate for the purpose of processing and disseminating psychological data and information.
 • Retrieve and organise information effectively.
 • Handle primary source material critically.
 • Be sensitive and react appropriately to contextual and interpersonal psychological factors.
 • Use effectively personal planning and project management skills.
 • Work effectively under pressure (time pressure, limited resources, etc) as independent and pragmatic learners.
 • Problem-solve by clarifying questions, considering alternative solutions, making critical judgements, and evaluating outcomes.
 • Reason scientifically and demonstrate the relationship between theory and evidence.
 • Understand and investigate the role of brain function in all human behaviour and experience.
 • Comprehend and use psychological data effectively, demonstrating a systematic knowledge of the application and limitations of various research paradigms and techniques.
 • Employ evidence-based reasoning and examine practical, theoretical and ethical issues associated with the use of different methodologies, paradigms and methods of analysis in psychology.
 • Be aware of ethical principles and approval procedures.

Adnoddau

Goblygiadau o ran adnoddau ar gyfer myfyrwyr

Core textbook: Davey, G. (2014). Psychopathology: Research, Assessment and Treatment in Clinical Psychology (BPS Textbooks in Psychology Series).

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau: