Ffair Cymru, Ewrop a'r Byd yn cael ei chynnal ym Mangor

Cynhaliwyd ffair Llwybrau at Ieithoedd – Cymru, Ewrop a’r Byd ym Mhrifysgol Bangor yn ddiweddar. Daeth bron i 160 o ddisgyblion sydd eisoes wedi dechrau, neu ar fin dechrau astudio cyrsiau Bagloriaeth Cymru i ddigwyddiad Cymru, Ewrop a'r Byd. Nod y diwrnod oedd helpu disgyblion i ddarganfod mwy ynghylch gweithio, astudio a theithio yn Ewrop a thu hwnt, a dysgu sut y gall siarad iaith arall eu galluogi i gael y mwyaf o’r profiad.

Yn dilyn anerchiad agoriadol symbylol gan Bennaeth yr Ysgol Ieithoedd Modern (YIM), Dr Anna Saunders, bu'r disgyblion yn cymryd rhan mewn ystod o weithdai a sesiynau gwybodaeth gan gynnwys gemau, dawns, gyrfaoedd, sesiynau blasu iaith a gwybodaeth ddefnyddiol ynghylch astudio a gweithio yng Nghymru neu dramor. Darparwyd yr arlwy amrywiol hwn gan Gyrfa Cymru, Athrofa Confucius Llambed, Europe Direct Llangollen a Wrecsam, yn ogystal â staff a myfyrwyr o Brifysgol Bangor: Dr Jonathan Ervine (Cwis Ewrop), Anita Chauhan (Dawns Stryd amlieithog), Gesina Heil (sesiwn blasu Almaeneg), Yolanda Higueras (sesiwn blasu Sbaeneg) and Maria Cristina Seccia (sesiwn blasu Eidaleg).

Bu tîm o fyfyrwyr YIM Bangor yn arwain y gweithdy gemau iaith, a chyfrannwyd at rediad esmwyth y digwyddiad gan dîm o stiwardiaid wedi'u recriwtio gan fwyaf o blith myfyrwyr Bangor. Cynhaliwyd sesiwn i athrawon dan arweiniad Mrs Sylvie Gartau o CBAC/Cynnal, a chafwyd cefnogaeth lawn gan Llwybrau at Ieithoedd ac Ehangu Mynediad Prifysgol Caerdydd.

Yn dilyn y digwyddiad roedd adborth gan y disgyblion a'u hathrawon yn hynod o gadarnhaol. Cydnabuwyd pob un o'r gweithdai am ymdrin ag ieithoedd mewn ffordd hwyliog a defnyddiol, a dywedodd nifer fawr o'r disgyblion y byddent wedi hoffi cael mynd i fwy o weithdai, ac y byddent yn sicr yn dod i ddigwyddiad tebyg yn y dyfodol. Roedd y disgyblion yn amlwg wedi cael eu symbylu, ac ar ddiwedd y diwrnod dywedodd 95% ohonynt yr hoffent naill ai barhau i ddysgu neu ddechrau dysgu un neu fwy o ieithoedd tramor.

Lluniau o’r digwyddiad ar gael yma.

Dyddiad cyhoeddi: 31 Gorffennaf 2012