Coronavirus (Covid-19) Information

Module JXC-2036:
Seicoleg Chwaraeon Cymhwysol

Module Facts

Run by School of Sport, Health and Exercise Sciences

10 Credits or 5 ECTS Credits

Semester 2

Organiser: Dr Eleri Jones

Overall aims and purpose

Fyfyrwyr sy'n ymgymryd modiwl hwn bydd yn dysgu i: -

Nodi cryfderau a gwendidau o broffiliau seicolegol unigol (yn seiliedig ar berfformwyr anghenion);

Adnabod ardal ar gyfer ymyrryd;

Datblygu dealltwriaeth o gymhwyso technegau seicolegol chwaraeon i ardaloedd a nodwyd gan y unigol;

Defnyddio technegau seicolegol er mwyn helpu i wella perfformiad personol;

Werthuso cryfderau a gwendidau o ymyriad cymhwysol.

Students undertaking this module will learn to:-

Identify strengths and weaknesses of individual psychological profiles (based upon a performers needs);

Identify an area for intervention;

Develop an understanding of applying sport psychological techniques to areas identified by the individual;

Apply psychological techniques in order to help enhance personal performance;

Evaluate strengths and weaknesses of intervention applied.

Course content

Y modiwl hwn yw cyflwyno materion sy'n amlwg yn seicoleg chwaraeon gymhwysol. Yn ogystal â sesiynau medrau meddwl, bydd y modiwl hwn hefyd yn canolbwyntio ar rai o'r prosesau sy'n gysylltiedig â seicoleg chwaraeon cymhwysol (e.e., ymagweddau at ymgynghori a phroffilio perfformiad).

This module aims to introduce issues that are apparent in applied sport psychology. As well as mental skills sessions, this module will also focus on some of the processes involved in applied sport psychology (e.g., approaches to consultancy and performance profiling).

Pwysig: Bydd gofyn i fyfyrwyr sy'n methu'r modiwl (farc y modiwl cyffredinol llai na 40%) neu colli asesiadau modiwl, i ymgymryd ag aseiniad ailsefyll neu gyntaf-sefyll yn yr Wythnos Asesu Atodol (SAW). Bydd y SAW yn cael ei gynnal yn yr ail wythnos Gorffennaf 2018 (union ddyddiad i'w gadarnhau yn nes at yr amser). Os ydych yn ailsefyll eich aseiniad, bydd eich marc yn cael ei gapio ar 40%

Assessment Criteria

threshold

ateb digonol i'r cwestiwn, yn seiliedig i raddau helaeth ar ddeunydd y darlithoedd. Dim ddatblygiad gwirioneddol o ddadleuon.

good

sylw weddol gynhwysfawr. trefnu a'u strwythuro'n dda. Dealltwriaeth dda o'r deunydd a'r dystiolaeth o feddwl annibynnol sy'n ymestyn y tu hwnt deunyddiau darlithoedd.

excellent

Ymdriniaeth gynhwysfawr a chywir o'r ardal. Eglurder dadl a mynegiant. Dyfnder cipolwg ar faterion theoretig, a oedd yn gynhwysfawr yn ymestyn deunydd darlith.

Learning outcomes

 1. Nodi meysydd o gryfderau a gwendidau seicolegol

 2. Asesu effeithiolrwydd ymyriadau a ddefnyddir.

 3. Deall y defnydd o broffilio seicolegol;

 4. Adnabod strategaethau i wella gwendidau er mwyn gwella perfformiad;

 5. Gwneud cais ymyriadau seicolegol;

Assessment Methods

Type Name Description Weight
COURSEWORK portfolio

Mae'r aseiniad hwn yn cymryd safbwynt theori i ymarfer ac yn eich galluogi i gymhwyso'ch gwybodaeth o ddarlithoedd i sefyllfa go iawn mewn chwaraeon. Byddwch yn cwblhau llyfr log gyda thri adran yn nodi sut y byddech chi'n gweithio gydag athletwr o'ch dewis.

60
COURSEWORK Essay

Mae'r aseiniad hwn yn cymryd safbwynt theori i ymarfer ac yn eich galluogi i gymhwyso'ch gwybodaeth o ddarlithoedd y 'Timau' i sefyllfaoedd chwaraeon go iawn. Bydd angen i chi arsylwi ar dîm o'ch dewis ac ysgrifennu am gydlyniant neu effeithiolrwydd y grŵp a darparu ymyriad priodol.

40

Teaching and Learning Strategy

Hours
Lecture

Bydd y darlithoedd yn cael eu cynnal am ddwy awr bob wythnos. Bydd y rhain yn canolbwyntio ar y modd yr agweddau cymhwyso o weithio gydag athletwyr, dadansoddi anghenion a strategaethau i wella perfformiad. Er mwyn i fyfyrwyr ddeall dulliau hyn, gofynnir iddynt gwblhau nifer o dasgau ymarferol yn ystod y ddarlith, yn unigol ac mewn grwpiau.

24
Private study

amser astudio preifat yn cael ei ddyrannu fel y gall myfyrwyr yn cwblhau'r darllen perthnasol ar gyfer pob darlith, cwblhau'r aseiniad modiwl, a pharatoi ar gyfer diwedd arholiad modiwl.

73
Seminar

Seminarau dwyieithog ar gael

3

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Numeracy - Proficiency in using numbers at appropriate levels of accuracy
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Caring - Showing concern for others; caring for children, people with disabilities and/or the elderly
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Subject specific skills

 • research and assess paradigms, theories, principles, concepts and factual information, and apply such skills in explaining and solving problems
 • critically assess and evaluate data and evidence in the context of research methodologies and data sources
 • describe, synthesise, interpret, analyse and evaluate information and data relevant to a professional or vocational context
 • plan, design, execute and communicate a sustained piece of independent intellectual work, which provides evidence of critical engagement with, and interpretation of, appropriate data
 • develop a sustained reasoned argument, perhaps challenging previously held assumptions
 • demonstrate effective written and/or oral communication and presentation skills
 • work effectively independently and with others
 • take and demonstrate responsibility for their own learning and continuing personal and professional development
 • self-appraise and reflect on practice
 • recognise and respond to moral, ethical, sustainability and safety issues that directly pertain to the context of study including relevant legislation and professional codes of conduct
 • undertake fieldwork with continuous regard for safety and risk assessment.
 • demonstrate evidence of competence in the scientific methods of enquiry, and interpretation and analysis of relevant data and statistical outputs.
 • develop transferable skills of relevance to careers outside of sport, health and exercise sciences.
 • communicate succinctly at a level appropriate to different audiences.
 • develop knowledge of psychometric instruments
 • develop effective learning aids
 • demonstrate effective robust data collection methods

Courses including this module

Compulsory in courses:

Optional in courses: