Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cyfraith Lloegr a Chyfraith Ffrainc LLB

Cod UCASM1M0
CymhwysterLLB
Hyd4 blwyddyn
Modd AstudioLlawn amser

Rhagarweiniad i’r Cwrs

LLB English Law & French Law / Masters I (Droit International, Européen et Comparé)

This exciting four year programme, involving study in France and the UK, leads to the award of two law degrees:

 1. An LLB Qualifying Law Degree (recognised by both the Bar and Law Society of England and Wales, and also recognised in France as a Masters I degree)
 2. A Masters 1 Droit international, européen et comparé (European and Comparative Law)

It is open to students who complete two years at Université Toulouse 1 Capitole, followed by two years at Bangor University.

Students will be educated in the fundamentals of law and in the major Law subjects in the United Kingdom, France, Europe, and the wider international community. You will acquire an in-depth, contextualised understanding of the major substantive areas of law, and will develop the ability to compare and contrast aspects of English, Welsh and French law with those of other countries. You will be equipped to understand both Common Law and Civil Law principles, so whether you subsequently choose to practice as a lawyer or undertake further study, you will be very familiar with the subtleties of both Common and Civil Law. You will learn to interpret legal rules and employ legal reasoning in techniques used in both the Common and Civil Law systems in order to offer solutions and conclusions to actual or hypothetical complex legal problems.

Upon completion, students will have acquired sufficient expertise in the laws of England, Wales and France to progress to further studies in their chosen discipline and/or a professional training qualification.

This LLB is a Qualifying Law Degree, which means that it is recognised for professional purposes by the Law Society and Bar Council of England and Wales, and the Law Society of Ireland. In France, the Masters 1 is also recognised for professional purposes. Graduates will be eligible to proceed directly onto vocational training courses in these countries to become solicitors or barristers.

Tuition Fees

Years 1 and 2: tuition fees will be paid directly to Université Toulouse 1 Capitole. Please visit the website for up-to-date fee information.

Years 3 and 4: tuition fees will be paid directly to Bangor University – visit the tuition fee pages for the latest fee information. Students from Université Toulouse 1 Capitole will qualify for a scholarship of £1,000 per annum, which will be awarded as a reduction on the tuition fee.

Please see the Scholarships page for information about funding opportunities.

Pam dewis Prifysgol Bangor ar gyfer y cwrs?

 • French at Bangor University is rated top 10 in the UK for student satisfaction (The Complete University Guide 2021)
 • All degrees have Qualifying Law Degree (QLD) status denoting that Bangor LLB graduates will have completed the academic stage of training for the legal professions in England and Wales.
 • As all Bangor LLB degrees have QLD status, graduates may enter directly onto Legal Practice Courses (LPC) to become solicitors or the Bar Practice Training Courses (BPTC) to become barristers.
 • Bangor LLB degree holders are eligible to take the Law Society of Ireland entrance exams: FE-Is.
 • The degrees address the British, European and global dimensions of contemporary legal development.
 • Welsh students may undertake tutorials and workshops in Welsh in all Law modules where these are offered as part of the curriculum.
 • We have a dedicated and well resourced Law library.
 • Bangor is the only institution in north Wales to offer a Law degree.
 • The degree is taught by bilingual staff with a wide range of expertise.

Cynnwys y Cwrs

Beth fyddech yn ei astudio ar y cwrs yma?

Years 1 and 2: Université Toulouse 1 Capitole

Year 1 Year 2
Introduction to Private Law (6 ECTS credits) Civil Law (6 ECTS credits)
Introduction to Public Law (6 ECTS credits) Administrative Law (6 ECTS credits)
International Institutions (6 ECTS credits) Criminal Law (6 ECTS credits)
History of Law (6 ECTS credits) European Law (6 ECTS credits)
Economics Law (6 ECTS credits) Business Law I (6 ECTS credits)
Institutions Jurisdiction (Private Law) (6 ECTS credits) Common law module (2 ECTS credits)
Civil Law (6 ECTS credits) Civil Law II (6 ECTS credits)
Constitutional Law (6 ECTS credits) Administrative Law II (6 ECTS credits)
European Institutions (6 ECTS credits) Business Law II (6 ECTS credits)
Economic Law (6 ECTS credits) Tax Law (6 ECTS credits)
Jurisdiction and Public Institutions (2 ECTS credits) Criminal Law and Procedure (6 ECTS credits)
Common Law Module (2 ECTS credits)  

Years 3 and 4: Bangor University

All students complete the same compulsory modules at Bangor in order to attain a QLD LLB.

Year 3 Year 4
Public Law (20 credits) International Law of Human Rights (20 credits)
Contract Law (20 credits) Land Law (20 credits)
Introduction to Law (20 credits) European Union Law (20 credits)
Legal Skills (20 credits) Tort (20 credits)
Equity and Trusts (20 credits) Optional module in Law
Criminal Law (20 credits) Optional module in Law

Optional modules include:

 • Commercial Law
 • Dissertation
 • Company Law
 • Environmental Law
 • Evidence
 • Family and Welfare Law
 • Labour Law
 • Media Law
 • Legal Research Jurisprudence
 • Intellectual Property Law
 • Law of the Sea
 • Criminal Law
 • Startup Law
 • Startup Law Clinic
 • Equity and Trusts
 • National and European Public Procurement Law
 • International Procurement Regimes

Upon successful completion of the four years, graduates will be awarded the following two degrees:

 1. An LLB Qualifying Law Degree (recognised by both the Bar and Law Society of England and Wales, and also recognised in France as a Masters I degree) – awarded by Bangor University;
 2. A Masters 1 Droit international, européen et comparé (European and Comparative Law) – awarded by Université Toulouse 1 Capitole.

Modiwlau y flwyddyn yma

Rhoddir rhestr modiwlau ar gyfer arweiniad yn unig a gall newid. Gweld y modiwlau mae ein myfyrwyr yn astudio ar dudalen Modiwlau Cyfraith Lloegr a Chyfraith Ffrainc.

Rhoddir cynnwys y cwrs ar gyfer arweiniad yn unig a gall newid.

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Upon completion, students will have acquired sufficient expertise in the laws of England, Wales and France to progress to further studies in their chosen discipline and/or a professional training qualification.

This is a Qualifying Law Degree, which means that it is recognised for professional purposes by the Law Society and Bar Council of England and Wales. The degree will be received as the equivalent of a Masters I degree in France. Graduates will be eligible to proceed directly onto vocational training courses in these countries to become solicitors or barristers.

Profiad Gwaith a Gwirfoddoli

Mae Canolfan Sgiliau a Chyflogadwyedd y Brifysgol yn cynnig amryw o adnoddau i’ch helpu i gyflawni eich amcanion ar ôl graddio. Mae’n dod yn gynyddol bwysig yn y farchnad swyddi heddiw i ddatblygu eich sgiliau personol a gwella eich cyflogadwyedd tra byddwch yn y brifysgol.

Ymysg y profiadau a gynigir gan y Ganolfan Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd i helpu eich datblygiad personol a’ch gyrfa, mae rhaglenni lleoliadau gwaith, cynlluniau blasu gwaith, swyddi rhan-amser a chynlluniau gwirfoddoli a mentora.

Gwobr Cyflogadwyedd Bangor

Mae Gwobr Cyflogadwyedd Bangor wedi ei gynllunio i wella rhagolygon gwaith ein myfyrwyr. Mae’n cynnig cyfleoedd rhad ac am ddim i ennill y sgiliau a’r profiadau eu hangen ar gyflogwyr, yn seiliedig ar yr ymchwil diweddaraf.

Mae graddedigion y Wobr yn cael tystysgrif a thrawsgrifiad o’u gweithgareddau allgyrsiol o Brifysgol Bangor. Mae’r Wobr hefyd yn cynnig cyrsiau hyfforddi am ddim, yn helpu i’ch paratoi ar gyfer cyfweliadau, yn rhoi mynediad at feddalwedd gyrfaoedd ar-lein ac yn helpu i ddatblygu eich portffolio sgiliau o dystiolaeth ar gyfer cyflogwyr.

Mwy o wybodaeth am sut y gall y Wobr eich helpu...

Rhaglen Interniaeth Prifysgol Bangor

Mae'r Brifysgol yn cynnal cynllun interniaeth sy’n cynnig y cyfle i ennill profiad gwaith â thâl ar lefel raddedig mewn Ysgolion academaidd ac adrannau gwasanaeth y Brifysgol.

Mae’r cynllun yn agored i fyfyrwyr israddedig ac mae’r gwaith interniaeth ac unrhyw hyfforddiant a dderbynnir yn cael ei gofnodi yn awtomatig ar eich cofnod o weithgareddau Gwobr Cyflogadwyedd Bangor.

TARGETconnect - Gweithio tra'n astudio

Mae'r Gwasanaeth Sgiliau a Chyflogadwyedd yn cynnig cefnogaeth i fyfyrwyr sy'n chwilio am waith yn ystod ac yn dilyn eu cyfnod yma.

  Mae TARGETconnect yn hysbysebu'r cyfleoedd canlynol:

 • Swyddi i Raddedigon – yn lleol, yn genedlaethol a rhyngwladol
 • Swyddi llawn-amser, rhan-amser, parhaol a thros dro
 • Profiad gwaith ac interniaethau
 • Cyfleon Gwirfoddol

Gofynion Mynediad

For 2020 entry:

Admission to Toulouse:

This programme requires students whose first language is not French to prove a European level B2 (or equivalent) for admission to Toulouse. Please refer to the Université Toulouse 1 Capitole website for further details about entry requirements. Any eligibility enquiries should be sent to esl@ut-capitole.fr.

Admission to Bangor:

To progress on to Bangor, students must have successfully completed the first two years of the programme in Toulouse, and must satisfy the following requirements:

 • Pass all second year UT-1C exams in the modules listed above, and obtain either a 50% average, or a minimum score of 10 from a maximum of 20 in the UT-1C examinations.
 • Meet the English language proficiency requirement (a European Level B2 or equivalent). This will be assessed by both universities upon initial application to Toulouse.

Gofynion Mynediad Cyffredinol

Yma ym Mangor rydym yn derbyn myfyrwyr â phob math o gymwysterau a chefndiroedd. Rydym yn ystyried pob cais yn unigol a hyd yn oed os nad ydych yn cael canlyniadau sy’n cyfateb i delerau eich cynnig gwreiddiol, gwnawn ein gorau i fod yn hyblyg i’ch cais.

Mae’n rhaid i bob ymgeisydd gael sgiliau sylfaenol da ond mae’r Brifysgol hefyd yn gweld pwysigrwydd sgiliau cyfathrebu a thechnoleg gwybodaeth.Am fanylion pellach

Mae’n bolisi gan y Brifysgol i ystyried ceisiadau gan ddarpar fyfyrwyr anabl yn yr un modd â; phob cais arall.

I astudio cwrs gradd, diploma a thystysgrif mae’n rhaid i chi gael isafswm o bwyntiau tariff UCAS. Am eglurhad manwl o bwyntiau tariff UCAS, ewch i www.ucas.com

Rydym yn ystyried ceisiadau gan fyfyrwyr hŷn sy’n medru dangos fod ganddynt y gallu a’r ymrwymiad i astudio rhaglen prifysgol. Bob blwyddyn rydym yn cofrestru nifer sylweddol o fyfyrwyr hŷn.

Mae gofynion mynediad mwy penodol i’w cael ar y tudalennau cwrs unigol.

Am fanylion pellach

E-bostiwch Derbyniadau Cyffredinol: admissions@bangor.ac.uk

Neu ysgrifennwch at:

Y Swyddfa Dderbyn
Prifysgol Bangor
Bangor,
Gwynedd
LL57 2TF
Ffôn: 01248 383717 

Costau’r Cwrs

Ffioedd dysgu ar gyfer Myfyrwyr DU/UE (2019–20 a 2020–21)
 • Llawn amser: £9,000 y flwyddyn
 • Rhan amser: £750 wrth 10 credyd

Ffioedd dysgu ar gyfer Myfyrwyr Rhyngwladol

Mandatory Costs

For each LLB module you will be required to purchase a compulsory text, which typically will cost between £20-50. A small number of modules require you to have a statute book, typically costing between £10-15.

Optional Costs

For students on module SXL 2110 EU Law there is the opportunity to participate on an optional field trip. Typical costs (subject to exchange rate fluctuations) vary between £450-550 which covers hotel accommodation; airport transfers; inter-country coach travel between Belgium, Luxembourg, and France; and return airfares to and from Europe, as well as UK airport transfers. Students cover their own meals.

£15 Annual Law School Dinner (for first year students only). School subsidises the Annual Dinner transport and half of the Annual Dinner price. Attendance is optional but recommended.

Sut i Ymgeisio

Apply

Applying to Université Toulouse 1 Capitole (Years 1 and 2)

Applications for the LLB English Law & French Law must be made to Université Toulouse 1 Capitole (UT-1C), where the first two years of the degree will be spent. Applications must be made online through the Admission Post Bac website between 20 January and 20 March. Full details on the process can be obtained from the APB website (“guide du candidat”).

Applicants must verify whether they are eligible for APB procedure. If not, the eligibility enquiry should be sent to esl@ut-capitole.fr.

Applying to Bangor University (Years 3 and 4)

At the end of the second year in Toulouse, students wishing to apply to Bangor University must visit the UK’s UCAS (the Universities and Colleges Admissions Service) website and create an account: http://www.ucas.com/apply

Intending candidates must select Bangor University (institution code B06) and the course code M1M0 (LLB English Law and French Law). The point of entry chosen should be 3 (i.e. Year 3 of the four year programme). To be accepted into Bangor, students must have successfully completed the first two years of the programme in Toulouse and met the required level of English language proficiency.

Full advice and guidance on completing the application process is available from UCAS directly. There are also a number of helpful video guides available to assist with completing the online application form. Once you are in the UCAS system, you may be eligible to apply for student finance loans.

Sut i wneud cais drwy UCAS

UCAS yw’r Gwasanaeth Derbyniadau i Brifysgolion a Cholegau. Mae pob cais i’r brifysgol yn cael ei brosesu drwy UCAS ac yna’n cael ei drosglwyddo i’r prifysgolion a restrwyd.

Gall myfyrwyr wneud cais am hyd at bum cwrs. Ar gyfer Meddygaeth, Deintyddiaeth a chyrsiau Milfeddygol dim ond pedwar cwrs caiff myfyrwyr restru.

Mae’r ffurflen gais i’w chael ar wefan UCAS, o dan ‘Apply’.

Pryd i wneud cais?

Rydym yn eich cynghori i wneud cais cyn gynted ag y gellwch gan y byddwn yn dechrau ystyried ceisiadau a gwneud cynigion yn syth. Dyddiad cau cychwynnol UCAS yw 15 Ionawr, ond rydym yn croesawu ceisiadau ar ôl y dyddiad hwn. Bydd ceisiadau a dderbynnir rhwng 15 Ionawr a 30 Mehefin yn parhau i gael eu hanfon at brifysgolion gan UCAS i gael eu hystyried lle bod lleoedd dal ar gael.

Datganiad Personol

Y Datganiad Personol yw’r rhan o’r ffurflen gais sy’n gofyn am fwyaf o waith.

Cewch ddefnyddio dim ond 47 o linellau neu 500–550 o eiriau i egluro pam yr ydych am astudio’r cwrs, a’r sgiliau sydd gennych sy’n hanfodol ar gyfer astudio yn y brifysgol.

I ysgrifennu datganiad personol llwyddiannus mae’n rhaid i chi fod â dealltwriaeth dda am y cwrs a’i gynnwys. Cofiwch mai dim ond un datganiad personol rydych yn ei hysgrifennu ar gyfer eich pum dewis.

Gwnewch yn siwr bod y cyrsiau yn debyg, os nad yw yr un fath, a gwnewch yn siŵr nad ydych yn sôn am gwrs neu brifysgol penodol.

Darllenwch ein cyngor ar ysgrifennu datganiad personol llwyddianus neu gwyliwch ein fideos.

Ar ôl gwneud cais

Gallwch gadw llygaid ar eich cais drwy system UCAS ‘Track’. Bydd cynigion gan brifysgolion yn ymddangos ar Track a gallwch dderbyn neu wrthod cynnig.

Rhaid i chi fod wedi derbyn atebion gan bob prifysgol cyn y gallwch ymateb. Mae dau fath o ymateb – derbyn pendant (firm acceptance) a derbyn wrth gefn (insurance acceptance). Fel arfer mae myfyrwyr yn ymateb ar ddechrau mis Mai.

Ansicr am eich camau nesaf?

Ewch i'n gwefan Paratoi ar gyfer y Brifysgol am wybodaeth pellach ynglŷn a sut i wneud cais.

 

Mwy o Wybodaeth

Cysylltwch â ni

Bangor Law School's Admissions Office
Tel: +44 (0) 1248 382085
E-mail: law@bangor.ac.uk
www.bangor.ac.uk/law/

Pam astudio yn Ysgol y Gyfraith Bangor?

 • Mae rhaglen ffug-lysoedd yr Ysgol yn galluogi myfyrwyr y gyfraith i ddatblygu sgiliau eiriolaeth hollbwysig. Mae ein myfyrwyr wedi cael llwyddiant mewn cystadlaethau ffug-lysoedd ar lefelau cenedlaethol, Ewropeaidd a rhyngwladol, ac yn 2014, agorwyd replica o ystafell llys gwerth £25,000 ar y campws.
 • Mae maint ein dosbarthiadau'n sylweddol lai na rhai llawer o ysgolion y gyfraith ym Mhrydain, gan roi cyfle i ddarlithwyr ddod i adnabod y myfyrwyr wrth eu henwau cyntaf.
 • Mae gennym lyfrgell y gyfraith dan ofal llyfrgellydd cyfreithiol proffesiynol.
 • Mae ein staff rhyngwladol yn cynnwys arbenigwyr mewn meysydd yn cynnwys Cyfraith Ryngwladol, Cyfraith Eiddo Deallusol, Cyfraith Ewrop, Cyfraith Caffael, Cyfraith Cystadlu, Cyfraith Cyllid a Llywodraeth Ddatganoledig.
 • Fel rhai sydd wedi graddio o lawer o brifysgolion mwyaf blaenllaw’r byd, mae ganddynt brofiad sylweddol ar lefel broffesiynol ac academaidd ac wedi cyhoeddi ar raddfa eang mewn cylchgronau o bwys.
 • Adlewyrchir yr arbenigedd hwn yn yr addysgu, sy’n galluogi myfyrwyr i ddatblygu dealltwriaeth drwyadl o systemau a materion cyfreithiol cyfoes ar draws y byd.

Graddau LLB

 • Mae pob gradd LLB o Fangor yn Radd Gymwysol yn y Gyfraith (QLD) ac yn cael ei chydnabod at ddibenion proffesiynol gan Gymdeithas y Gyfraith, Cyngor Bar Cymru a Lloegr, a Chymdeithas y Gyfraith Iwerddon.  Golyga hyn bod graddedigion LLB Bangor wedi cwblhau’r cam hyfforddiant academaidd ar gyfer y proffesiynau cyfreithiol yng Nghymru, Lloegr ac Iwerddon.
 • Mae ein gradd LLB tair blynedd yn y Gyfraith a'n cynlluniau gradd LLB pedair blynedd sy'n cyfuno'r Gyfraith ag iaith Ewropeaidd (Ffrangeg, Almaeneg, Eidaleg neu Sbaeneg) yn cael eu cydnabod gan Gyngor Bar India at ddibenion proffesiynol, ar yr amod eu bod yn cael eu cymryd yn unol â thelerau meini prawf cydnabod Cyngor Bar India (gwybodaeth bellach).
 • Gan fod gan holl raddau LLB Bangor statws QLD, gall graddedigion fynd yn syth ar y Cwrs Ymarfer Cyfreithiol (LPC) i fynd yn gyfreithwyr neu ar Gwrs Hyfforddiant Proffesiynol y Bar (BPTC) i fynd yn fargyfreithwyr.
 • Mae deiliaid gradd LLB o Fangor yn gymwys i sefyll arholiadau mynediad Cymdeithas Cyfreithwyr Iwerddon: FE-Is.
 • Mae’r graddau’n ymdrin ag agweddau ar amgylchedd a datblygiad cyfreithiol cyfoes ym Mhrydain, Ewrop ac yn rhyngwladol.
 • Mae gennym gynllun gradd penodol yn y Gyfraith gyda Saesneg fel ail iaith ar gyfer myfyrwyr tramor nad yw Saesneg yn iaith gyntaf iddynt. 
 • Gall myfyrwyr Cymraeg gael tiwtorialau ym mhob un o’r pynciau craidd naill ai yn Saesneg neu yn Gymraeg, dewis gwneud LLB yn y Gyfraith gyda Chymraeg, a gwneud ychydig fodiwlau  a ddysgir yn gyfan gwbl trwy gyfrwng y Gymraeg.

Astudio ym Mangor

Gwobr Aur i Brifysgol Bangor

Mae Prifysgol Bangor wedi ennill Gwobr Aur, y raddfa uchaf posibl, yn y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu cenedlaethol (FfRhA). Prifysgol Bangor yw'r unig brifysgol yng Nghymru i ennill y safon hon. Cynhaliwyd yr asesiad FfRhA i ystyriaeth Ansawdd Addysgu, Amgylchedd Dysgu a Chanlyniadau Myfyrwyr a Budd Addysgol. Barnodd y Panel TEF bod Prifysgol Bangor yn  darparu addysgu, dysgu a chanlyniadau rhagorol yn gyson i’w myfyrwyr. Maent o’r ansawdd orau a geir yn y DU.

Ystod eang o gyrsiau

Rydym yn ymfalchïo yn ansawdd ein haddysgu ac yn cynnig cannoedd o gyrsiau ar draws y celfyddydau a’r gwyddorau.

Mwynhau profiad prifysgol sydd ymhlith y gorau yn y DU

Mae’r llety wedi’i warantu, cymorth i fyfyrwyr, costau byw isel a lleoliad syfrdanol i gyd yn cyfrannu tuag at hyn.

Gwnewch y mwyaf o’ch amser yma gydag aelodaeth am ddim o’n clybiau a chymdeithasau myfyrwyr. Manteiswch ar ein rhaglen profiad rhyngwladol a chymerwch ran yng Ngwobr Cyflogadwyedd Bangor sy’n cynnig profiadau i gyfaethogi eich cyfnod yn y Brifysgol.

Mae ein clybiau a chymdeithasau wedi derbyn gwobr Arian yng ngwobrau WhatUni 2020 sy'n ein gosod yn ail orau yn y DU.

Lleoliad heb ei ail

Astudiwch yn un o’r llefydd gorau yn y DU i fod yn fyfyriwr. Mae lleoliad Bangor – yn agos at y mynyddoedd a’r môr - wedi cael ei ddisgrifio fel ‘y lleoliad prifysgol gorau yn y DU’. Bangor yw'r lle mwyaf fforddiadwy yn y DU i fod yn fyfyriwr (TotalMoney 2019).

Buddsoddiad mewn cyfleusterau

Mae buddsoddiad parhaus mewn cyfleusterau a gwasanaethau. Mae ein datblygiadau diweddar yn cynnwys canolfan Pontio, llety i fyfyrwyr ym Mhentref y Santes Fair ac ail-ddatblygiad prif ganolfan chwaraeon y Brifysgol, Canolfan Brailsford.

Sicrwydd o lety

Rydym yn gwarantu llety i fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf sy'n gwneud cais cyn y dyddiad cau ac yn nodi Bangor fel eu Dewis Cadarn.

Profiad Myfyrwyr Bangor

Cyrsiau Cysylltiedig

Camau Nesaf