LLB (2-Year Law Conversion Course for Graduates) LLB

Rhagarweiniad

Ffeithiau’r cwrs

 • Enw: LLB (2-Year Law Conversion Course for Graduates)
 • Cymhwyster: LLB
 • Hyd: 2 years

Law affects all of our lives and the knowledge of law increases our understanding of the society and the world in which we live.

This law conversion course leads to an LLB qualification and provides a liberal education in law, or in law combined with another discipline, to promote such an awareness and to allow those who so wish to progress to careers in the legal professions. 

This law conversion course is especially designed for people who have previously undertaken higher education and wish to study for a qualifying law degree. This may include:

 • Graduates who have successfully completed an honours degree in another subject at Bangor or another accredited institution
 • IELTS 6.5 (International Candidates)
 • Equivalent experience 

As this law conversion course is a qualifying law degree, on successful completion of the 2 year conversion degree course, LLB graduates may progress onto a Legal Practice Course (LPC) to become a solicitor or onto a Bar Professional Training Course (BPTC) to become a barrister.

In each academic year of the law conversion course, students will undertake modules to the value of 120 credits in a combination of law courses addressing the issues of Public Law, Private Law and Property Law.

The first year of this law conversion course involves the study of 6 compulsory double-modules (20 credits each) in law across Semesters 1 and 2. The second year of the law conversion course consists of three compulsory double-modules and three optional modules from an approved list of modules according to students’ individual interests.  

Rhoddir cynnwys y cwrs ar gyfer arweiniad yn unig a gall newid.

Cynnwys y Cwrs

During the law conversion course (LLB) you will study the seven foundation subjects to obtain a Qualifying Law Degree plus additional legal and/or non-legal subjects which allow for specialisation. You will be encouraged to study in areas which complement your chosen degree scheme.

The Foundations of Legal Knowledge are:

 • Public Law
 • Law of the European Union
 • Criminal Law
 • Obligations (including Contract, Restitution and Tort)
 • Property Law
 • Equity and the Law of Trusts
 • Legal Research

Year 1 of the Law conversion course

Core modules:

 • Contract Law
 • Public Law                                       
 • Equity and the Law of Trusts            
 • Introduction to Law                        
 • Criminal Law                                  
 • Legal Skills                                                         

2nd and Final Year of the Law conversion course

Core modules:

 • European Union Law
 • Land Law
 • Tort
 • International Law of Human Rights
 • 2 x Optional modules in Law

Assessment

Each module on the law conversion course is assessed separately by means of course work and end of module examination. In Year 1, course work will account for 25% and examinations for 75% of the final mark, whilst in Year 2 and 3, course work will normally account for 33% and examinations for 67% of the final mark. The pass mark in all assessment is 40%.

Second year and final year grades will both contribute to the final degree classification. At the end of Year 3, your final degree classification depends on your overall mark: a weighted average of your Year 2 average mark (one-third weighting) and your Year 3 average mark (two-thirds weighting).

Your final degree classification for this law conversion course is determined by your overall mark.

Programmes and modules are constantly updated and reviewed. As with most academic programmes, please remember that it is possible that specific modules or programmes may not be offered in any particular year, because a member of staff is on study leave, for instance, or too few students opt for it. Bangor Law School reserves the right to vary or withdraw any course or module.

Modiwlau y flwyddyn yma

Rhoddir rhestr modiwlau ar gyfer arweiniad yn unig a gall newid. Gweld y modiwlau mae ein myfyrwyr yn astudio ar tudalen Modiwlau LLB (2-Year Law Conversion Course for Graduates).

Gofynion Mynediad

 • To study on this law conversion course a bachelor degree in another subject at Bangor University, or another accredited institution, is required.
 • IELTS 6.5 (International Candidates)

Sut i Ymgeisio

Sut i wneud Cais

Gallwch nawr wneud cais ar-lein ar gyfer holl raglenni ôl-raddedig trwy ddysgu a rhaglenni ymchwil ôl-raddedig y Brifysgol (gan eithrio TAR, Diploma mewn Therapi Galwedigaethol a DClinPsy).

Cam 1 – Paratoi i wneud cais

Myfyrwyr Cartref/UE

Myfyrwyr Rhyngwladol

Cam 2 – Gwneud cais ar-lein

Gwneud cais ar-lein

Ar ôl i chi ddarllen y Nodiadau Canllaw, dylech wneud cais gan ddefnyddio ein Gwasanaeth Derbyniadau Ar-lein.

Er mwyn ichi weld a chwblhau’r ffurflen gais yn Gymraeg bydd angen i chi sicrhau bod y gosodiad iaith ar eich porwr dewisol wedi ei osod ar Gymraeg. I gael canllawiau ynglŷn â sut i wneud hyn cliciwch yma (cyswllt â chwestiynau a ofynnir yn aml ynglŷn â sut i wneud hyn yn Firefox, IE a Google Chrome)

Wedi i chi gwblhau y ffurflen gais ar-lein bydd rhaid i chi ddarparu copiau o nifer o ddogfennau (wedi eu tystio os nad oes gennych y dogfennau gwreiddiol), megis trawsgrifiadau academaidd, tystysgrifon gradd, cadarnhad o gymorth ariannol.

Angen Cymorth?

Am wybodaeth bellach neu gyngor am wneud cais, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyniadau Ôl-raddedig.

E-bost: postgraduate@bangor.ac.uk
Ffôn: +44 (0)1248 383717

Pryd i wneud cais

Bydd y Brifysgol yn derbyn ceisiadau drwy gydol y flwyddyn ond byddwn yn gyffredinol yn eich annog i anfon eich cais cyn diwedd mis Mehefin. Mae hyn yn rhoi cyfle i chi wneud trefniadau ariannol a/neu lety ac i chi fedru cael gafael ar drawsgrifiadau a geirda os nad ydych wedi eu hanfon gyda’r cais gwreiddiol.

Gyrfaeoedd a Chyflogadwyedd

Our LLB Law conversion course is a Qualifying Law Degree, allowing graduates to proceed directly to the vocational stage of professional training to become barristers or solicitors. A degree in law is also a highly-valued qualification for entry into other careers, including government, industry and commerce. Lawyers with additional language skills are greatly in demand.

Mwy o Wybodaeth

Camau nesaf