Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Academyddion y Coleg yn derbyn grantiau Cyfrif Cyflymu Effaith yr ESRC

Mae'n bleser mawr gan y Cyfarwyddwr Ymchwil gyhoeddi llwyddiant nifer o gydweithwyr ar draws y Coleg Busnes, Y Gyfraith, Addysg a Gwyddorau Cymdeithas sydd wedi ennill grantiau Cyfrif Cyflymu Effaith yr ESRC.

"Mae hyn yn hynod galonogol ac yn tystio i ansawdd y gwaith ymchwil sy'n cael ei wneud yn y Coleg," meddai'r Athro Kostas Nikolopoulos. "Rwy'n siŵr yr hoffai cydweithwyr ymuno â mi i longyfarch ein hacademyddion ar eu llwyddiant. Byddwn yn edrych ymlaen at gynhyrchu cynnyrch o ansawdd uchel a sylweddol ei ddylanwad dros y misoedd i ddod."

Grantiau

CRONFEYDD BYCHAIN (GRANT GYDWEITHIO A PHARTNERIAETH) 

  • Alex Plows a Tony Dobbins - Uwchgynhadledd y Farchnad Lafur yng Nghymru: trafod dulliau o baru sgiliau â swyddi 
  • Koen Bartels - Elfennau Arloesol mewn Llywodraeth Leol: Cymharu dulliau newydd o weithio mewn cymunedau yn y Deyrnas Unedig a'r Iseldiroedd a chyda hwy  
  • Yvonne McDermott-Rees - CAMHS yng Nghymru: Dull gweithredu wedi'i seilio ar hawliau dynol 
  • Efiona Thomas Lane (Hefin Gwilym CoI) - Mapio Profiadau Tlodi Bwyd

GRANT PROJECT EFFAITH BANGOR

  • Maggie Hoerger - Gweithredu'r model British Early Special Schools Teaching (BESST) mewn ysgolion anghenion arbennig a gynhelir 

GRANT PROJECT EFFAITH ESRC

  • Alex Plows a Tony Dobbins - Uwchgynhadledd y Farchnad Lafur yng Nghymru II

CYMRODORIAETH KE 

  • Clair Doloriert a Martina Feilzer - Cefnogi arloesi a dysgu yn Heddlu Gogledd Cymru
  • Rhian Hodges a Cynog Prys - 'Iaith Fyw: Iaith Byw'

GRANTIAU CYDWEITHIO A PHARTNERIAETH GCRF

  • Yvonne McDermott-Rees a Tanya Herring - Plant wedi'u dadleoli ar draws ffiniau  

Dyddiad cyhoeddi: 18 Hydref 2016