AS Cymru yn trafod ‘Brexit Prydain’ gyda myfyrwyr y Gyfraith

Bu Mr Hywel Williams, AS dros Etholaeth Arfon, yn ymweld ag Ysgol y Gyfraith Bangor yn ddiweddar fel rhan o Wythnos Senedd y DU i gyflwyno darlith gwadd, 'Rôl AS Cymru yn Brexit Prydain'. Cyfeiriodd ei ddarlith at ei rôl fel AS Cymreig yn Nhŷ'r Cyffredin, gan roi mewnwelediadau i'w brofiadau fel aelod o Bwyllgor Dethol Brexit.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Tachwedd 2017