Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cyhoeddi'r rhestr fer am Wobr Athro'r Gyfraith y Flwyddyn

Mae darlithydd o Brifysgol Bangor wedi cael ei rhoi ar y rhestr fer am Wobr Athro'r Gyfraith y Flwyddyn.  Mae Sarah Marie Nason o Ysgol y Gyfraith yn un o chwech o athrawon y gyfraith o sefydliadau ar draws gwledydd Prydain sydd wedi'u rhoi ar y rhestr fer am y wobr bwysig hon.  

Noddir Gwobr Athro'r Gyfraith y Flwyddyn gan Wasg Prifysgol Rhydychen ac mae’r unig un o'i bath ym Mhrydain a sefydlwyd yn benodol i wobrwyo dysgu o safon uchel ym maes y gyfraith.

Eleni, gyda'r nifer uchaf erioed o enwebiadau rhagorol o sefydliadau o bob cwr o Brydain, cafodd y panel o feirniaid waith hynod anodd i benderfynu ar restr fer o chwech.  Fe gymerodd wythnos lawn iddynt ystyried a thrafod y cynigion dienw. 

Yn ymuno â Sarah ar y rhestr fer mae Mark Davys, Prifysgol Keele; Mark Edwards, Prifysgol Sheffield Hallam; Luke Mason, Prifysgol Surrey; Kai Möller, LSE a Lars Mosesson, Prifysgol Newydd Buckinghamshire.  

Meddai Sarah,  a oedd wrth ei bodd efo'r newydd: 

"Dwi wedi gwirioni'n lân mod i wedi cael fy rhoi ar y rhestr fer, ac wrth gwrs dwi'n hynod ddiolchgar i'r myfyrwyr a'r cydweithwyr a roddodd eu hamser i'm henwebu.  Rydw i wedi ceisio cael cydbwysedd yn fy nysgu bob amser rhwng paratoi myfyrwyr at arholiadau a'u paratoi at fyd go iawn gweithredu cyfreithiol.  Yn fwy diweddar rydw i wedi gweld manteision mawr dysgu wedi'i seilio ar ymchwil, yn arbennig o ran materion yn ymwneud â mynediad at gyfiawnder.  Mae cael fy rhoi ar y rhestr fer mewn gwirionedd yn adlewyrchiad o haelioni myfyrwyr y gyfraith ym Mangor ac ansawdd uchel y dysgu sy'n cael ei wneud gan gydweithwyr yn holl feysydd Ysgol y Gyfraith." 

Meddai'r Athro Dermot Cahill, Pennaeth Ysgol y Gyfraith:

"Dros y tair blynedd ddiwethaf mae'r Gyfraith wedi derbyn tair o Gymrodoriaethau Dysgu'r Brifysgol, ac eleni daeth yn agos i'r brig ym maes Boddhad Myfyrwyr yn yr Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr a gynhelir ar draws gwledydd Prydain. Felly, nid yw'n fawr o syndod bod un arall o'n cydweithwyr, Sarah Nason, wedi ei rhoi ar y rhestr fer am Wobr Athro'r Gyfraith y Flwyddyn a noddir gan Wasg Prifysgol Rhydychen.  

"Nid yn unig mae Sara'n ymchwilydd gwych ond mae hefyd yn ddarlithydd yr un mor ymroddedig yn y gyfraith. Mae ei chariad at ei phwnc yn dod i'r amlwg yn wastad, gan annog ei myfyrwyr i ragori yn eu gwaith.  Mae'n fraint cael gweithio gyda chydweithiwr mor ddawnus ac mae ein myfyrwyr yr un modd yn hynod werthfawrogol o'i hymroddiad i'w dysgu a'u cynnydd."

Bydd cam nesaf y broses feirniadu drylwyr yn cynnwys ymweliad â'r campws i weld dulliau dysgu Sarah a'i ffilmio.  Bydd y beirniaid hefyd yn cynnal cyfweliadau gyda chydweithwyr a myfyrwyr er mwyn casglu tystiolaeth ddigonol i seilio eu penderfyniad arni.  Cyhoeddir yr enillydd mewn cinio gwobrwyo ar 28 Chwefror 2014.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Tachwedd 2013