Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Seminar ar lwyddiant gyrfa a gwella ymwybyddiaeth fasnachol myfyrwyr y flwyddyn gyntaf

Yn y gweithle cynyddol gystadleuol heddiw, mae gweithwyr proffesiynol a chyrff rheoliadol ym maes y gyfraith yn rhoi pwysau cynyddol ar raddedigion yn y gyfraith i fod yn 'ymwybodol yn fasnachol'. Ond beth yw ymwybyddiaeth fasnachol? Roedd y cwestiwn hwn yn ffocws gweithdy a gynhaliwyd i fyfyrwyr blwyddyn gyntaf y gyfraith fis diwethaf.

Roedd y gweithdy'n rhan o'r modiwl Sgiliau Cyfreithiol, ac agorodd gyda golwg gyffredinol ar y testun gan Stephen Clear, Darlithydd yn y Gyfraith ac Arweinydd y Modiwl Sgiliau Cyfreithiol. Yn dilyn hyn cafwyd seminar gan Yr Athro Dermot Cahill, Pennaeth yr Ysgol, ar hanfodion llwyddiant gyrfa, sef proffesiynoldeb, paratoi a bod yn rhagweithiol (y 3 ‘p’ yn y Saesneg – professionalism, preparation and pro-activity). Arweiniodd hyn at sesiwn gwestiynau ac atebion ryngweithiol ar bwysigrwydd cadw CV diweddar a chynnal presenoldeb proffesiynol ar gyfryngau cymdeithasol fel LinkedIn a safleoedd rhwydweithio eraill.Cyn-fyfyrwyr Aaron Clegg (chwith) ac Adam Gulliver yn rhannu eu profiadau gyda myfyrwyr blwyddyn gyntaf y GyfraithCyn-fyfyrwyr Aaron Clegg (chwith) ac Adam Gulliver yn rhannu eu profiadau gyda myfyrwyr blwyddyn gyntaf y Gyfraith

Ar gyfer ail hanner y ddarlith, cadeiriodd Yr Athro Cahill gyflwyniad gan Aaron Clegg, Paragyfreithiwr gyda Chyfreithwyr Hugh James, ac Adam Gulliver, myfyriwr BPTC yn BPP Manceinion, ill dau wedi graddio o Ysgol y Gyfraith Bangor ac yn gyd-sylfaenwyr Legal Loop. Canolbwyntiodd eu sesiwn ar sut y gall myfyrwyr ddatblygu ymwybyddiaeth fasnachol tra maent yn y brifysgol, a bu iddynt gynnig awgrymiadau ynghylch ymateb i gwestiynau mewn cyfweliad.

Bu i Thomas Perry, Darlithydd rhan-amser yn y gyfraith a rhan o Grŵp Cyflogadwyedd Ysgol y Gyfraith, hefyd ymuno â'r sesiwn i siarad am dueddiadau diweddar yn y diwydiant cyfreithiol, gyda chyngor ymarferol gan y ffigurau a gyflenwir gan gwmnïau Magic Circle. Ar ôl hyn bu i Gwilym Owen, Cadeirydd Grŵp Cyflogadwyedd yr Ysgol a chyfreithiwr eiriolwr, gloi'r sesiwn gyda thrafodaeth ynghylch dod o hyd i brofiad gwaith, a defnyddio'r cyfleoedd a gynigir drwy raglen interniaethau'r Ysgol, fel lleoliadau gyda Linenhall Chambers a Chyfreithwyr Jones Robertson.

Wrth sôn am lwyddiant y sesiwn, dywedodd Stephen Clear: “Mae ymwybyddiaeth fasnachol yn un o'r gofynion allweddol y mae ar gyfreithiwr da a chymwys angen eu meistroli. Mae ymarferwyr a safleoedd gyrfaoedd yn y gyfraith yn nodi dro ar ôl tro mai dim ond dros gyfnod o amser y gellir datblygu ymwybyddiaeth fasnachol, gan ddechrau gyda'ch addysg gyfreithiol sylfaenol a datblygu wrth i chi ddringo ysgol gyrfa yn y gyfraith. I'r rhai hynny sy'n gobeithio mynd i mewn i'r proffesiwn cyfreithiol, mae ymwybyddiaeth fasnachol yn rhinwedd bwysig a all wneud y gwahaniaeth rhwng dod yn gyfreithiwr ai peidio”.

Ychwanegodd: “drwy gyflwyno myfyrwyr y gyfraith i gysyniad ymwybyddiaeth fasnachol o'r flwyddyn gyntaf, rydym ni'n eu paratoi gyda'r wybodaeth sydd ei hangen i sicrhau swydd ar ôl graddio”.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Ionawr 2016