Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Mwy o Lyfrau!

A oes gennym yr holl lyfrau sydd eu hangen arnoch ar gyfer eich astudiaethau? Os nad oes, rhowch wybod i ni!

 

Mae'r cynllun Mwy o Lyfrau yn rhoi'r cyfle i chi awgrymu llyfrau i’r llyfrgell y gellir eu hychwanegu at ein casgliad o lyfrau print ac e-lyfrau. Bydd aelodau o staff y llyfrgell yn rhoi gwybod i chi am hynt eich awgrym drwy e-bost. Os yw'r llyfr ar restr ddarllen bydd staff y Llyfrgell yn gwirio’r rhestr i edrych os oes angen copïau ychwanegol

Defnyddiwch y cyswllt isod i awgrymu llyfrau a fyddai o gymorth ar gyfer eich cwrs.

 

 

Os bydd y Llyfrgell yn penderfynu prynu llyfr ar sail eich awgrym, dylech fod yn ymwybodol o’r pwyntiau canlynol:

Amser archebu - Gall gymryd rhwng pythefnos a chwe wythnos o ddyddiad archebu llyfr hyd nes ei fod ar gael ar silffoedd y llyfrgell neu ar-lein.

Cost - Os yw llyfr yn costio dros £100, cewch eich hysbysu nad yw'r archeb wedi cael ei gymeradwyo.

Dewisiadau eraill:

Benthyca Rhwng Llyfrgelloedd - Yn hytrach nag awgrymu prynu llyfr, gellwch fenthyca llyfr nad yw yn stoc Llyfrgell PB drwy'r gwasanaeth Benthyca Rhwng Llyfrgelloedd. Cewch ragor o wybodaeth yma.

Cynllun Mynediad SCONUL - Mae Llyfrgell PB yn un o nifer o lyfrgelloedd yn y Deyrnas Unedig sy'n caniatáu i fyfyrwyr ac aelodau staff fenthyg deunydd gan lyfrgelloedd prifysgol eraill. Cewch ragor o wybodaeth yma.

Nodwch: Mae'r cynllun Mwy o Lyfrau ar gael i holl fyfyrwyr cofrestedig Prifysgol Bangor. Os ydych yn aelod o staff academaidd, darllenwch ein tudalen 'Archebu adnoddau newydd'.

 

chat loading...