Wythnos Mynediad Agored 2019

Open Access Week 2019

Lansio Wythnos Mynediad Agored ym Mangor 21-27 Hydref 2019 #OAWeek

  • Llun 21 Hydref, 11-12pm: Llyfrgell Deiniol. Croeso i bawb i lansiad Wythnos Mynediad Agored ym Mangor - te/coffi ar gael yn rhad ac am ddim
  • Mawrth 22 Hydref, 12.30-2pm, Thoday G7: Sgrinio ffilm “Paywall”
    Rhaglen ddogfen yw "Paywall - The Business of Scholarship" sy'n canolbwyntio ar yr angen am fynediad agored i ymchwil a gwyddoniaeth, sy'n cwestiynu'r rhesymeg y tu ôl i'r $ 25.2 biliwn y flwyddyn sy'n llifo i gyhoeddwyr academaidd ar gyfer elw. Mae Paywall yn archwilio'r elw o 35-40% sy'n gysylltiedig â'r cyhoeddwr academaidd blaenllaw, Elsevier, ac yn ystyried sut mae'r elw hwnnw'n yn aml yn fwy na rhai o'r cwmnïau technolegol mwyaf proffidiol fel Apple, Facebook a Google. Nid oes angen cofrestru, amser cychwyn 12.30.
  • Iau 24 Hydref, 10-11am: LR1 Sesiwn Hyfforddiant yr Ysgol Ddoethurol: Cyhoeddi Mynediad Agored. Bydd y sesiwn hon yn ymdrin â’r meysydd isod: Egwyddorion cyhoeddi Mynediad Agored; Gofynion cyllidwyr yng nghyswllt cyhoeddi; Mynediad Agored; Dewisiadau o ran cyhoeddi cylchgronau; Mynediad Agored; Y broses o ychwanegu eich cyhoeddiadau at Cadwrfa ddigidol y Brifysgol; Gwybodaeth ynglŷn â chyllido o Gynghorau Ymchwil y Deyrnas Unedig sydd ar gael ar gyfer cyhoeddi Mynediad Agored. Archebwch eich lle yma: https://www.bangor.ac.uk/doctoral-school/workshops/rhaglen/cyhoeddi-mynediad-agored-41583
  • Iau 24 Hydref, 11-12pm, LR4: Cyhoeddi Mynediad Agored. Bydd y sesiwn hon yn trafod gofynion cyllidwyr ar gyfer Mynediad Agored a sut y gellwch gydymffurfio â’u gofynion, hefyd yn disgrifio’r gefnogaeth sydd ar gael yn y brifysgol ar gyfer cyhoeddi Mynediad Agored. Croeso i bawb. Archebwch eich lle yma: https://www.bangor.ac.uk/research-support/researcher-development/rhaglen/cyhoeddi-mynediad-agored-41881
  • Gwener 26 Hydref, 12-1pm, Undeb, Pontio, Lefel 3: Gwirioneddau, Gorweddion a Mynediad Agored. . Gweithdy rhyngweithiol ar ffurf sioe gêm y BBC “Would I lie to you". Bydd lluniaeth ysgafn ar gael. Croeso i'r holl staff ac ymchwilwyr ôl-raddedig. Dewch draw i glywed mwy am Fynediad Agored trwy gymryd rhan mewn gêm hwyliog! Chwalwch rai mythau am Gyhoeddi Mynediad Agored. Mae timau'n cymryd eu tro i ofyn cwestiynau i bennu'r gwir. Rhaid i'r tîm sy'n eu wynebu orliwio, drysu a pheri ansicrwydd ynghylch yr ateb cywir. Gwobrau i'r tîm buddugol. Cynhelir y digwyddiad hwn yn Saesneg yn unig. Archebwch eich lle yma: https://www.eventbrite.co.uk/e/truths-lies-and-open-access-tickets-76268805049
chat loading...