Amdanom Ni

Mae Llyfrgell Prifysgol Bangor wedi'i lleoli ar dri phrif safle ym Mangor, a'r cyfan o fewn cyrraedd hwylus i'w gilydd i gerddwyr, ac un safle yn Wrecsam.

Ein nod yw darpau amgylchedd astudio deniadol, gyda llefydd hyblyg ar gyfer holl anghenion dysgu ac ymchwil, yn cynnwys llefydd i gydweithio, llefydd dysgu cymdeithasol, llefydd astudio i ôl-raddedigion, ystafelloedd cyfarfod a llefydd i astudio'n dawel.

Os oes angen mwy o gymorth arnoch, gall ein tîm Cefnogi Cwsmeriaid a tîm Cefnogi Academaidd eich helpu i werthuso adnoddau priodol sydd ar gael ar ffurf brintiedig neu electronig. Gall y tîm Cefnogi Academaidd eich cynorthwyo yng nghyswllt eich anhenion academaidd ac o ran ymchwil, a hynny trwy amrywiaeth o weithdai neu diwtorialau un i un.

Mae ein catalog ar gael i bawb bori drwyddi drwy fynd i http://.. neu drwy ddefnyddio'r blwch chwilio ar y dde.

Rydym yn gweithio 24/7 ac mae oriau agor estynedig ar rai o'n safleoedd. Bydd staff diogelwch ar y safle ar yr adegau hyn.