Polisi Defnydd Derbyniol

Mae rheolau’r llyfrgell yn bodoli er budd holl ddefnyddwyr gwasanaeth llyfrgell y Brifysgol. I ddefnyddio’r gwasanaeth llyfrgell rhaid cadw at y rheolau, y rheoliadau a’r canllawiau hyn. Nid yw diffyg gwybodaeth neu ddealltwriaeth o unrhyw reol neu reoliad yn esgusodi defnyddiwr rhag bod yn ddarostyngedig i’r rheolau neu’n ei eithrio rhag cosbau neu unrhyw gam gweithredu arall oherwydd ei fethiant i gydymffurfio.Edrychir yn ddifrifol iawn ar unrhyw achos o dorri’r rheolau a’r rheoliadau a gall arwain at ddiddymu hawliau benthyca, diarddel o’r llyfrgell a chamau disgyblu pellach.

Prynwyd mynediad i adnoddau electronig, megis e-gyfnodolion ac e-lyfrau, o dan drwydded gan y Llyfrgell ar ran y Brifysgol. Mae union delerau’r drwydded yn amrywio o adnodd i adnodd, ond yn gyffredinol maent yn awdurdodi myfyrwyr a staff cyfredol Prifysgol Bangor yn unig i ddefnyddio’r adnodd at bwrpas ymchwil academaidd.